top of page
glass.jpg

15. 9. 2022   19:00
Barbara Benish
Náplavka Hořejší nábřeží / Praha 5 

HLADOVÉ KAMENY - MÁLO VODY PRO JEDEN KOŘEN

 

Digitální komunikaci si lze představit jako zrcadlo, stín nebo simulakra námi vnímané reality. Jsme zde svědky dezinformací a ”alternativních faktů” politických mašinérií. Podobně jako v prastaré metafoře z mýtu o Platónově jeskyni, kde nás tančící stíny svádějí k víře či nevíře, i ony zpochybňují pravdu a roli umění při jejich zobrazování.

Performance se odehrává na hladině Vltavy, kde postava – napůl člověk, napůl strom – tančí a ”kreslí“ na vodu a do vzduchu čáry - modlitbu z vody, pro vodu i k vodě. Scéna je viditelná ze břehu, ale přenáší se živě na obrazovku, kde je vidět v detailu. Tato umělá distance je reakcí umělkyně na senzacechtivou mediální (a virtuální) mašinerii, která diváka vzdaluje od skutečného zážitku a sebejistoty. Snová kvalita performance, odehrávající se za pološera, nás situuje do meziprostoru soumračných realit, zpochybňujících naši vlastní existenci. Kameny, které umělkyně během performance háže do řeky odkazují na fenomén prastarých “hladových kamenů” s varovnými nápisy, které na dně evropských řek odhalila aktuální vlna sucha. Název představení je reakcí na autorčino rané dílo z roku 1996 pro Galerii Mánes – Dost vody pro jeden kořen. V reakci na současnou klimatickou krizi, sucho a globální dění od doby před téměř 30 lety poukazuje aktuální dílo na naši neutěšenou situaci v oblasti životního prostředí.

 

unnamed-2.jpg

Barbara Benish (*1958) je umělkyně, kurátorka, spisovatelka, zahradnice a matka. Do Prahy se přestěhovala v roce 1992 z USA jako stipendistka Fulbrightovy nadace poté, co se podílela na projektu Dialog: Praha/Los Angeles (1989). Ve své multimediální tvorbě rozvíjí zejména témata vztahu přírody a kultury, tematizaci lokálních historií, prolínání historických faktů a mytologických struktur, vzájemného působení vzpomínky a prožitku. Mezi stovkami mezinárodních výstav lze zmínit např. první výstavu galerie ArtWall Centra současného umění v Praze (flower power, 2000). V galerii Various Small Fires v Los Angeles vystavila svou sérii akvarelů Climate House na výstavě připravené průkopníkem environmentálního umění Newtonem Harrisonem (2022). Pro Galerii Pluto v Bonnu letos ve spolupráci s doktorandy a profesory přírodních věd z univerzity v Trevíru připravila nový cyklus na téma mikroplastů v našich vodních systémech. Její nejnovější akademická kniha o vlivu umění na potravinové systémy vyjde v září 2022 v nakladatelství Routledge Press.

www.barbarabenish.com

bottom of page