top of page
Reconect.jpg

4. 9. 2021   18:00
Denis Baštuga & Nephro Studio: BACTIHUB+ 
Galerie NTK

BCTHB.jpg

Společný projekt Denise Baštugy a Nephro studio Bactihub+ zpracovává téma funkčnosti ekosystému, znázorňuje vzájemně symbiotické vztahy uvnitř životního prostředí, které fungují podobně jako internet. Hlavní důraz je kladen na sdílení a  mezidruhovou komunikaci (rostlin a vyšších živočichů), na dorozumívání - dialekty flóry a fauny, které komunikují podmínky pro život a stav ohrožení predátorem. Projekt je víceoborovým hybridem, spojuje se v něm jak výtvarná, tak i pohybová a vědecká složka. Ilustrativní dění (objekt s komponenty a performery) komunikuje daný problém a posouvá projekt do dokumentární polohy. V Bactihub+ jsou zástupci fauny, flory, technologie a lidské činnosti. Autora ke vzniku projektu inspirovala současná situace deštného pralesa, zhutnění půdy a vznik brownfields, ale také klimatické změny a neustále narůstající množství odpadu. Baštuga chce divákům přiblížit, co znamenají jednotlivé problémy a jaké jsou jejich dopady. Zároveň se snaží vymanit ze subjektivního nahlížení na téma ovlivněného vlastním egem a poukázat na nutnost sdílení kolektivního vědomí. Tento živý dokument má mít charakter nikoli poučující, ale odkrývací. Nemá nabádat publikum k přehodnocení, ale k exploraci.

 

Denis Baštuga (*1994, Púchov) momentálně studuje v Ateliéru malby 2 u Vladimíra Skrepla na  Akademii výtvarných umění v Praze. Ve své tvorbě se inspiruje psychologickými teoriemi, tekutostí pohlaví, rozmanitostmi vlastností těla. Jeho procesuální tvorba kombinuje malbu, performance a sochařské experimentování s atributy surrealistické estetiky. Spolu s Lenou Lugou založil Nephro studio, které funguje jako platforma pro performery a výtvarníky z různých prostředí, a pracuje kromě foto a videa na realizacích konceptuálního charakteru. Současně žije v Praze. 

bottom of page