top of page
glass.jpg

Sherry Erskine & Bonnie Sue Stein /USA/
Relay-Delay, 2022
Video, 13:10

Dílo RELAY-DELAY je výsledkem online spolupráce prostřednictvím Zoomu a dalších platforem v období covidové pandemie. Autoři zkoumali koncepty izolace, vzájemné propojenosti a roztříštěného pocitu reality, který zažívali. Vzájemně si kladli otázky týkající se aktuálních problémů, na které odpovídali krátkými performativními videi a zvukovými stopami. Umělci použili svá těla, zabalená do látek, jako projekční plátna odrážející jejich vnitřní psychický vývoj v průběhu celého roku. Látka umocnila snovou kvalitu obrazů: izolovala, skrývala, limitovala nebo vyvolávala napětí v lidském těle, aby naznačila archetypální identitu přesahující věk, rasu a pohlaví.

Performeři, režiséři: Sherry Erskine & Bonnie Sue Stein

Střih: Sherry Erskine

Producent: Bonnie Sue Stein

Zvukový konzultant: John K Erskine

ErskineStein_Runoff[1920X1080].jpg

IGUANA Collaborative založili v roce 1976 tři umělci původem z Detroitu v Michiganu v USA: Sherry Erskine a Bonnie Sue Stein spolu s Johnem K Erskinem. IGUANA vytváří hybridní analogová/digitální díla využívající např. fotografie a videa, performance, instalace a zvukové umění. Jsou to průzkumníci a experimentátoři s cílem navodit divákovi nové prožitky skrze své interdisciplinární práce.

https://www.gohproductions.org

bottom of page