top of page
Reconect.jpg

Antje Feger / Benjamin F. Stumpf                               DEU
ZA BÍLOU OPONOU, 2012
Video, 4:04 min

Stumpf, Feger_Behind the white Curtain.tif

Za bílou oponou zkoumá vztah mezi lidmi a přírodou. Místo zimní říše divů je zimní krajina redukována na místo vnitřního boje jednotlivce s živly. Sníh se stává maskou, fasádou, metaforou chladu a izolace ve společnosti.

 

Antje Feger a Benjamin F. Stumpf studovali na Akademii výtvarných umění a designu Muthesius v Kielu a také nezávislý studijní program v rámci kulturního centra Maumaus v Lisabonu. V současné době žijí a pracují v Hamburku. Svými instalacemi a intervencemi založenými na výzkumu toto umělecké duo často odkazuje ke konkrétním místům a kontextům. Na základě stop, náznaků a příběhů pátrají, dokumentují a shromažďují materiál, který slouží jako zdroj pro jejich umělecká díla. Klíčové je pro ně přenesení výzkumného procesu do instalačních inscenací a aranžmá, které vědomě pracují se scénickými a objektově estetickými prostředky. Od roku 2000 jsou jejich díla vystavována na samostatných i skupinových výstavách po celé Evropě. 

www.feger-stumpf.com

bottom of page