top of page
Reconect.jpg

Frakcja (Monika Czarska,  Alicja Kujawska,  Roksana Kularska-Król,  Anka Leśniak,  Izabela Maciejewska,  Beata Marcinkowska,  Aurelia Mandziuk,  Marta Ostajewska, Ola Kozioł)                             POL
FRAKCJA LOG, 2020-21
Video deník, 2:05:31

Střih: Anka Leśniak

Překlad: Marta Ostajewska

Korektura: Anne Seagrave

the_frakcja_diary_anka_lesniak_day36.jpg

Projekt "Frakcja Log" iniciovala v březnu 2020 Monika Czarska jako spontánní akcí pod názvem „Ženy, které sedí doma“. Osm členek skupiny Frakcja začalo na facebooku od 18. března sdílet každý den krátké video, v němž se umělecky vztahovaly k právě prožívané pandemii. Vzniklý materiál byl sestříhán ve dvouhodinový video deník. Spolu s doprovodnými komentáři a reflexemi tak vznikl subjektivní dokument vysoké citové a estetické senzitivity.

 

Frakcja je mezigenerační skupina umělkyň a teoretiček umění založená v roce 2016 v Lodži. Sdružuje umělkyně, které pracují na pomezí instalačního umění, performance, videoartu, malby, sochy a uměleckého výzkumu. Tato skupina funguje na demokratickém základu, nemá vůdkyni a všechna rozhodnutí jsou přijímána společně prostřednictvím diskuze a hlasování. Mezi témata, kterými se členky skupiny zabývají, patří feminismus, aktivity v dialogu s konkrétním prostorem (site-specific art) a popularizace ženského umění (Virtual Archives of Women Art, Feminist Seminar, Art + Feminism).  

► Monika Czarska je malířka a grafička narozená v roce 1978 v Lodži, kde také žije, pracuje a tvoří. V roce 2003 získala magisterský titul na Strzeminského akademii výtvarných umění v ateliéru grafického designu na Fakultě grafiky a malby. Své ambice realizuje jak na poli olejomalby, tak v digitálních technologiích používaných v rámci uměleckých projektů.

 

► Alicja Kujawska je teoretička a výzkumnice s doktorátem v etnografii a sociální antropologii. Jako akademická pracovnice vytvořila studijní plány pro vizuální antropologii, teorii umění a antropologii designu na různých univerzitách. Spolupracovala s Patio Art Center, Světovou radou řemesel, Textilmagazine a Krytyka Polityczna Club. Ve spolupráci s Těšínským hradem zahájila mezinárodní workshopy pro designéry nazvané Vlnový design v Karpatech. Je aktivistkou Potravinového družstva v Lodži a pedagožkou potravinové soběstačnosti. Je milovnicí guerillového pletení z vlny, industriálního designu a bioartu. 

 

► Anka Leśniak pracuje na poli intermédií a performance, je teoretička výtvarného umění. Jako umělkyně se věnuje instalaci, performanci, malbě a videoartu. Účastnila se více než osmdesáti výstav. Je autorkou knihy Neviditelné ve Viditelném. Ženy mimo historii (2017). Je autorkou více než tří stovek textů a uměleckých recenzí, publikovaných v polských a mezinárodních uměleckých časopisech, a organizátorkou i kurátorkou uměleckých akcí. Své doktorské studium dokončila v roce 2016 na Akademii výtvarných umění v Gdaňsku v Polsku. Její práce byla vystavena v Polsku, Rakousku, Německu, Ukrajině, Slovensku, Itálii, Austrálii a Jižní Koreji.

 

► Izabela Maciejewska absolvovala Fakultu výtvarných umění na Akademii výtvarných umění v Lodži v roce 2002 a Fakultu fotografie Národní filmové, divadelní a televizní školy v Lodži v roce 2006. Její díla jsou zastoupená mj. ve sbírkách v Městské galerii umění v Lodži, na Univerzitě Jižní Kalifornie v Los Angeles či ve sbírce moderního a současného umění (MoCA) v Benátském arzenálu v Itálii. Účastnila se více než stovky individuálních a kolektivních výstav, včetně výstavy finalistů ARTE LAGUNA PRIZE v Benátském arzenálu. Vyhrála mnoho cen a vyznamenání, mj. Cenu publika na londýnském uměleckém festivalu Passion for Freedom v roce 2014, druhé místo v kategorii Sochařství, instalace & performance, Mezinárodní soutěž současného umění CELESTE PRIZE na Frieze Week v Londýně v roce 2017; byla finalistkou Mezinárodního festivalu současné kresby ve Vratislavi v roce 2016. V roce 2020 obdržela stipendium ministra kultury a národního dědictví.

 

► Aurelia Mandziuk je výtvarnice, kurátorka a animátorka. Má doktorský titul z Akademie výtvarných umění v Lodži. Její práce se inspiruje hnutím Arts and Crafts, nicméně díky svým zkušenostem a výzkumu využívá ve své aktuální tvorbě jakékoli výrazové prostředky. Kritériem pro jejich výběr je vždy forma, pomocí které buduje konkrétní vizuální sdělení. Pracuje s tkaninou a tvoří objekty a instalace, které překračují hranice mnoha uměleckých oblastí. Inspiruje se osobními zkušenostmi a mezilidskými vztahy. Realita se mísí s uměním, umění se do ní vpíjí, stává se záminkou k činnosti – „působí a nabádá ostatní k činnosti“, což se zase odráží v její práci. Byla vystavena na patnácti individuálních výstavách v Polsku a Německu a na více než 150 výstavách v Evropě, USA a Asii. Iniciovala a účastnila se mnoha mezinárodních uměleckých projektů. Je zakladatelkou a dlouhodobou ředitelkou PATIO Centrum Sztuki v Lodži. Je spoluzakladatelkou a členem Sdružení umění a dokumentace. Pracuje jako profesorka designu na Lodžské technické univerzitě a na Fakultě malby a nových médií na Akademii umění ve Štětíně.

 

► Beata Marcinkowska je výtvarnice a pedagožka s doktorátem ve výtvarném umění. Je vedoucí katedry výtvarné výchovy na Fakultě výtvarných umění Akademie výtvarných umění v Lodži. Realizuje vlastní umělecké projekty, účastní se individuálních i kolektivních výstav, uměleckých akcí, transmedií a site-specific událostí v Polsku a zahraničí. Je autorkou publikací, včetně učebnic a výtvarných cvičení pro děti a mládež, vydaných školním nakladatelstvím WSiP a PWN.

 

► Marta Ostajewska je výtvarnice, performerka, doktorka výtvarných umění a akademická lektorka. Je absolventkou polské filologie na Univerzitě v Lodži a Královské akademie výtvarných umění v Gentu (KASK) v Belgii se specializací na performanční umění. Svůj doktorát obhájila na Akademii výtvarných umění ve Vratislavi. Je šéfredaktorkou uměleckého a vědeckého časopisu Afterimages vydávaného Akademií výtvarných umění v Lodži. V roce 2014 uskutečnila umělecké projekty spojené s revitalizací Księży Młyn v Lodži, a to díky stipendiu ministerstva kultury a národního dědictví a uměleckému stipendiu starosty města Lodže. Zabývá se otázkami souvisejícími s performancí, site-specific uměním, kulturní revitalizací a dokumentární animací, či otázkami těla jako archivu v rámci muzejního kontextu.

 

► Ola Kozioł - Absolventka Akademie výtvarných umění v Lodži, kde pracuje jako asistentka na Fakultě malby a kresby. Ve svých uměleckých dílech spojuje ekologie s posthumanismem, kritikou konzumismu, feminismem a pacifismem. Spolu se Suavasem Lewym účinkuje v umělecké skupině I'm sorry. Kurátorka, iniciátorka, podporovatelka vzdělávacích, uměleckých a sociálních projektů, workshopů pro děti a vokálních workshopů pro ženy. Získala stipendium od primátora města Lodže na realizaci projektu „Geografie srdcí“.

bottom of page