top of page
Reconect.jpg

6. 9. 2021   10:00
Viktor Fuček:  E.COLI
Bratislava, Slovensko

Fucek - 8.jpg

“V duchu posthumánního urbanismu Debry Benity Shaw přezkoumávám temná městská zákoutí, tedy místa vymykající se kontrole. Expanze mého těla pomocí internetu poskytuje nástroje pro živé sdílení. Jde o sdílení putování, poflakování se městem, pomocí kterého budu hledat posvátná místa ležící mimo racionalizovaný pohled či nadhled. Budu u toho vytvářet aliance s humánními a non-humánními kreaturami obývající město (od holubů po E.coli). Budu používat své tělo nekorektně, tak aby nezapadalo do představy, jak se mají těla ve městě chovat. Chcí narušovat tyto zavedené urbánní kódy pomocí performance. Performer se vymyká představě kontrolovaného těla svým "ošklivým" chováním. Budu sdílet online svůj pohyb městem, v hledání a komentování neviděného.” 


Viktor Fuček (1977) je vystudovaný architekt a výtvarný umělec, absolvent Akademie výtvarných umění v Praze v Ateliéru Konceptuální tvorby. V současnosti realizuje doktorandský výzkum na Akadémii umení v Banskej Bystrici (SVK) v Ateliéru intermédií. V dizertační práci se věnuje propojení performance a architektury na základe rozšířeného přístupu k prostoru prostřednictvím těla, choreografie, zvuku a dalších vstupů. V roce 2015 se stal finalistou slovenské Ceny Oskára Čepana pro mladé umělce a Ceny Nadácie Novum v 2017. V současnosti je asistentem výzkumného INTRA projektu na Die Angewandte ve Vídni.

bottom of page