top of page
Reconect.jpg

Gabriela Prochazka            CZE           
DOBRÝ OBČAN, 2020
Video, 3:54 min

Zvukový design: Ondra Mikula (AID KID)

GOOD-CITIZENS-MAIN-0031427-1024x576.jpg

Projekt Good Citizen nás přenáší do dystopického zpravodajského kanálu, ve kterém syntetický avatar prezentuje pro a proti naší doby. Hermetické chápání technologie by mohlo vnímané nedostatky osvětlit poukazem na to, že realita není nikdy jednoznačná. Za daným významem se vždy skrývá další. Odpovědí může být více, mohou být sporné a potenciálně nekonečné.

 

Gabriela Prochazka je multimediální umělkyně, která se zaměřuje na light art. Vystudovala magisterský obor Digitální médií na Fakultě umění a designu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a zúčastnila se studijních stáží na Pařížské univerzitě a Becalelově akademii umění a designu v Jeruzalémě. Její díla byla vystavena v mnoha galeriích, divadlech a festivalech nových médií v České republice a v zahraničí.

http://gabrielaprochazka.com

bottom of page