top of page
glass.jpg

Gohar Sargsyan /ARM/
Řeč, 2020
Video, 14:53 

Video „Řeč“ je syntézou řeči a animace. Tam, kde se řeč a obraz vzájemně doplňují, vytvářejí nové asociace vizuálního vnímání. První známé dílo o veřejné řeči, shrnující praxi řečníků starověkého Řecka, vzniklo před dvěma tisíci lety. Podle teorie jeho autora, římského filozofa Cicerona, je veřejný projev monologem, který má za cíl inspirovat a přesvědčit velké publikum. Jeho jednoduché zásady se v dějinách různých kulturních společností měnily, ale své základní principy si zachovaly a jsou stále aktuální. Moderní technologie umožňují vizuální efekty, díky nimž jsou monology ještě přesvědčivější… a internet stírá geografické hranice.


Text je inspirován závěrečnou řeči z filmu Charlieho Chaplina Velký diktátor z roku 1940.

Gohar Sargysyan_ Speech (3).png

Gohar Sargsyan se narodila v roce 1981 v arménském Gjumri. Studovala keramiku a kresbu v Národním centru estetiky v Jerevanu, poté dějiny umění na Institutu výtvarných umění v Jerevanu a na Univerzitě v německém Halle-Wittenbergu. V roce 2016 absolvovala Institut divadla a kinematografie v Jerevanu, obor animace. Podílela se na několika lokálních i mezinárodních projektech, samostatně vystavila v roce 2017 projekt s názvem Pozorovatel. V současné době žije a pracuje v Jerevanu, využívá širokou škálu médií, mimo jiné grafiku, digitální tisk, videoart, animaci a textilní design.

bottom of page