top of page
Reconect.jpg

Jolana Havelková a Lucie Vítková   CZE
SLOVA, 2020
Video performance, 15:45 min

Jolana Havelková_Lucie Vítková_Skypový projekt Slova_2020_Fin8_Ticho.tif

V roce 2020 začaly autorky s novou formu spolupráce skrze komunikační platformy Skype a Zoom. Jednou ze série prací je právě video Slova. Jolana Havelková předkládá Lucii Vítkové svůj text, jenž se obsahově i formálně dotýká období života v pandemii. Na tento text Vítková bezprostředně reaguje hudbou – vybírá jednotlivé nástroje, jako například akordeon, hichiriki, foukací harmoniku, syntezátor či různé akustické objekty. Video Slova se vztahuje k  situacím nedávným i k příběhům vzdálenějším, pracuje s tématem nutnosti komunikace. Slova plynoucí z jednoho místa (Kolín) jsou partiturou pro soustavu zvuků, rytmů a melodií na místě druhém (Blansko), video se tak stává rozhovorem.

 

Jolana Havelková (1966) je fotografka, pedagožka a kurátorka. Vystudovala Institut tvůrčí fotografie na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Pro svoji práci využívá kromě fotografie i řadu dalších vyjadřovacích prostředků včetně videa a hudby. Její tvorba zahrnuje konceptuální, experimentální, mail-art a site specific projekty. Zabývá se rovněž sociálně-uměleckými akcemi.

www.jolanahavelkova.com

Lucie Vítková (1985) je skladatelka, improvizátorka a interpretka (akordeon, foukací harmonika, syntezátor, hlas a step). Její tvorba zahrnuje DIY sólová vystoupení i skladby pro symfonický orchestr. Často spolupracuje s výtvarnými umělci, dlouhodobě s Jolanou Havelkovou a Pavlem Korbičkou. V roce 2020 ukončila doktorské studium v oboru kompozice a teorie kompozice na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. V současné době žije a tvoří v New Yorku. www.vitkovalucie.com

bottom of page