top of page
Reconect.jpg

4. 9. 2021   12:00
Xinyi Fox Hu:
HIGHLY EFFICIENT WAY TO GET HEALTHY
Ženeva, Švýcarsko

Biennale Prague_XinyiHu kopie.jpg

Udržování zdraví se od dob pandemické krize Covid-19 stalo výsostně náročným úkolem. Zdraví jako důležité lidské právo už nespadá do osobní kompetence subjektu, ale stalo se součástí veřejné politické angažovanosti, která bezprostředně ovlivňuje základní právo člověka na sociální aktivity. Highly Efficient Way to Get Healthy vypovídá o zkušenostech osobního těla, které rezonuje s bizarním časem globálního lockdownu. Performance paroduje stereotypy pohody a trend „domácí posilovny“, kdy lidé cvičí pomocí videí z bezpečí domova. Posedlost efektivitou činí snahu udržet si zdraví jistým způsobem absurdní. Je ironií, že v aktuálním kontextu se zdraví a tělesná vitalita zařadily mezi požadavky produktivistické společnosti. Čínská rodačka Xinyi Fox Hu (*1992) je výtvarná umělkyně, performerka a kameramanka, která v současnosti studuje magisterský program na Univerzitě umění a designu v Ženevě. Její umělecká praxe se zaměřuje na médium performance a reprezentaci těla v socioekonomických souvislostech, zabývá se re-definování těla jednotlivce v závislosti na různých sociálních a veřejných podmínkách.

bottom of page