top of page
glass.jpg

18. 9. 2022   19:30
Jana Orlová & David Helán
živý přenos z New Yorku

PERDONAME

David Helán a Jana Orlová se přihlásí online performancí ze svého newyorského šestinedělního uměleckého pobytu. Dvojice performerů se během ní bude pokoušet o zhmotnění ducha velkoměsta. Genius loci, coby virtuální identita par excellence, se tak na pár okamžiků stane tím, kdo performuje. A naopak: performance se stane prostředkem uceleného čelení měřítku kulturní megalopole. Umělci, s kousavostí vlastní pirani, tematicky rozvinou poznatky a zkušenosti bezprostředně získané během svého zahraničního putování. Autoři budou ve své performanci vedle kostýmů a rekvizit pracovat se zpochybněním role publika a stíráním identity virtuálnější než sama digitální realita. 

IMG_1362.jpeg

Jana Orlová je pražská performerka, básnířka a výzkumnice. Souběžné teoretické a umělecké zázemí jí umožňuje fungovat i jako kurátorka a kritička. Její poezie byla přeložena do mnoha jazyků včetně hindštiny a čínštiny. V jejím pojetí je performance art živou poezií, své tělo vnímá jako pole události a pracuje s rituálními a holistickými přístupy. Její tvorba se vyznačuje kombinací minimalistické formy a syrové výpovědi. V roce 2017 ji festival Next Wave ocenil jako umělkyni, „která s přirozenou lehkostí zpochybňuje hranice mezi literaturou, výtvarným uměním a divadlem". Jako badatelka se zaměřuje na hranice mezi uměním performance a divadlem.

 www.janaorlova.cz/


 

David Helán rozpracovává autorsky komponovanou metodu, vycházející z abstraktně, striktně lingvistického vnímání světa, jehož jakoby je třeba kontinuálním způsobem rozplétat, neboli rozprogramovávat. Pro jeho performance je charakteristické používání ,,novononkonfrontno" jazyka, manipulace s rekvizitami ,,Ready Mad", specifický humor se slovními hříčkami, stejně jako práce s tělem i odkazy na historii umění. Ve své práci David často uplatňuje tvůrčí princip ,,dada-vanga" oscilující mezi živelnou improvizací a prací se scénářem.

http://www.davidhelan.com

 

bottom of page