top of page
Reconect.jpg

7. 9. 2021   20:00
Jena Jang:  RORRIMIRROR
Piazzetta Národního divadla

Koncept: Jena Jang

Speciální host: Aldana Duoraan

Jena Jang_SUNUS_2021_Konvent puntzero, Barcelona, photo Joan Perramon2.jpg

Název projektu Rorrimirror je symetrickým odrazem slova „zrcadlo“. Tato performance je třetí ze série, jenž je součástí uměleckého výzkumu šamanismu jako umění léčení, kterému se Jena věnuje už od roku 2019. První díl, transová akční malba Decalcomanias (2020) byla realizována v Lisabonu, druhý díl, audiovizuální taneční představení Rhizome (2021), byl realizován v Praze. Třetí část vznikající speciálně pro festival Re-connect Art ztělesňuje šamanský rituál komunikace s bohem digitálního umění existujícím pouze ve virtuálním prostoru; obrazovky či videoprojekce. Představení ilustruje přenos signálu nebo speciálních kódů z virtuálního prostoru na velký prázdný papír, tedy přenos z digitálního média na analogové. Digitální šaman není ten, kdo byl profesionálně vyškolen, ale umělec, který duplikuje identitu šamana existující pouze ve videoarchivu a na internetu; replikovaná identita je „digitální avatar“ a má se odrážet v střípcích zrcadla našeho nevědomí. K této performance je jako host přizvána Aldana Duoraan. 

 

Jena Jang je multimediální umělkyně kombinující performanci s experimentálním zvukem a videoartem. V současné době studuje doktorát na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Některé z jejích animovaných filmů získaly ocenění a byly promítnuty na filmových festivalech po celém světě, například Ibrida festival v Itálii, Chronic Youth Film Festival v Londýně nebo filmový festival UWPG v kanadským Winnipegu. Intenzivně se zajímá o spiritualitu v umění, primitivismus a životní cykly. V návaznosti na to pracuje na multimediálních projektech a performancích a pokouší se propojit starověký šamanismus a současné umění. Jena Jang, původem z Jižní Koreje, aktuálně žije a pracuje v Praze. 

Aldana Duoraan se narodila a vyrostla v malé vesnici v Jakutsku, od malička hraje na tradiční hudební nástroj chomus (brumle). V Česku žije již 6 let, koncertuje, pořádá workshopy a vyučuje techniku hry na chomus.

bottom of page