top of page
Reconect.jpg

Kailas Sreekumar            IND  
DŮVĚRA, ZATČENÍ, ODPOČINEK, DŮVĚRA.. 2020
Video, 10:49 min

Kailas Sreekumar_Trust,Arrest,Rest,Trust..._3-min.png

Trust, arrest, rest, trust... je absurdně vyostřenou reakcí na přehnanou paranoiu okolo koronaviru spojenou s xenofobií, islamofobií, antisemitismem, homofobií a dalšími projevy nenávisti podporovanými propagandou. V době, kdy bychom měli být lidštější a vstřícnější, se vůči sobě vlivem obrovského přílivu dezinformací a nenávisti, které se pokouší démonizovat určité části společnosti a označit je za viníky pandemie stáváme stále necitlivějšími a podezřívavějšími.

 

Kailas Sreekumar je multidisciplinární umělec se sídlem v indické Kerale. V jeho tvorbě se performance a videoart misí se silným konceptuálním rámcem. Ve své práci, inspirované deleuzovskou filozofií a skupinou Fluxus, často užívá absurditu a každodenní předměty. Bizarní aktivity jsou prostředkem pro zpochybnění status quo a vytvoření destabilizačního účinku.

kailassreekumar.webflow.io

bottom of page