top of page
glass.jpg

16. 9. 2022   18:00
Karima Al-Mukhtarová
(A)VOID Gallery (kobka), Rašínovo nábřeží / Praha 2

PRO LEPŠÍ BUDOUCNOST

 

„Chceš znát svoji budoucnost? Chceš mít zaručený úspěch? Chceš se mít lépe než většina? Vše můžeš! Stačí dorazit v pátek 16. září večer na náplavku, kde ti umělkyně Karíma Al-Mukhtarová bude číst z ruky. Tvou budoucnost navíc vylepší drobným zásahem do kůže. A nejen to! Každý z účastníků dostane památeční polaroidovou fotku s podpisem autorky zdarma. 

Na festivalu Re-connect Art uvede Karíma Al-Mukhartová participativní performance navazující na její cyklus Inner Feelings s motivem věštění budoucnosti a pozitivní stimulace životních čar pomocí bezbolestné, ale fyzicky kontaktní umělecké techniky. 

lepsi.jpg

Karíma Al-Mukhtarová (*1989) je multimediální umělkyně, absolventka Akademie výtvarných umění (2018). Ve své tvorbě kombinuje práci s fyzickými materiály, jako například sklo, keramika nebo textil s přesahy do body-artové nebo performativní tvorby. Je vítězkou Essel Art Award CEE pro Českou republiku (2013), v letošním roce absolvovala prestižní rezidenci v Art Omi v New Yorku. Významnými tématy jsou pro ni procesy sebeuvědomování a otázky identity, nezřídka tematizuje vlastní životní zkušenost, která je ukotvená i v jejím irácko-slovenském původu. Pracuje s tradicí, znovuobjevuje původní řemeslné techniky, například na poli výšivky, tapiserie nebo keramiky, a dává jim aktuální i subjektivně-intimní obsah. Tělesná podstata její tvorby, spočívající mimo jiné i ve výšivce na kůži, může být vnímána jako reakce na odosobnění a dematerializaci vztahů, typické pro sociální sítě, i obecnou tendenci k virtualizaci komunikace, práce, vzdělání a dalších oblastí života.

https://www.karimalovesyou.com

bottom of page