top of page
glass.jpg

Eddy Ekete / Kinakt  /DRC,FRA/
Duchovní potrava, 2017
Video,  3:38

„Performer Eddy Ekete v kostýmu nemocničního pacienta sedí u stolu uprostřed kinshaské ulice, na obličeji má plynovou masku a marně se snaží sníst ovoce položené před ním...“ Krátká perfomance konžského aktivisty se ve výstižné zkratce dotýká několika vrstev lokálních i globálních otázek: potíží se zajištěním obživy pro široké vrstvy obyvatelstva, zajištění funkčního zemědělství z důvodu sucha i nedostatečných investic, zároveň však také poukazuje na extrémní znečištění ovzduší v konžské metropoli Kinshase s jejími patnácti miliony obyvatel. V širším kontextu našeho tématu digitální identity se nabízí i odkaz k odosobnění a absenci fyzického a smyslového prožitku, tedy k jakési „nemožnosti nasycení“ v rámci virtuální komunikace.

Video vzniklo dokumentací živé performance Eddyho Ekete na Kinact #2, 2017, okres Selembao, Kinshasa, Demokratická republika Kongo

 

Eddy Ekete_Kinact_Spiritual meal (1).png

Festival Kinact je performativní projekt, který se snaží propojit umění, umělce a obyvatele Kinshasy (Demokratická republika Kongo) skrze realizaci uměleckých děl v ulicích a okrajových částech Kinshasy. Kinact je projekt vedený umělci a kulturními subjekty, jehož cílem je rozvoj a výměna mezi současnými umělci v zemích jihu a severu, především mezi Afrikou a Evropou: Kinshasou a evropskými městy. Kinact vedou umělci Eddy Ekete a Aude Bertrand. Umělce a řečníky spojuje společná vůle představit estetické a sociální otázky současníků v centru města prezentací uměleckých performancí ve veřejném prostoru.

www.inact.fr

bottom of page