top of page
R22_vizual_uprava_cisty_sirka.gif

VIRTUÁLNÍ
IDENTITA?

 15. – 19. 9. 2022 / PRAHA

Festival performance 
a videoartu ve veřejném prostoru

Letošní vydání festivalu performance a videoartu organizovaného Nadací Prague Biennale s podtitulem Re-connect Art se zaměří na téma sebeprezentace ve virtuálním prostoru.  Žijeme v éře digitálních komunikací, jejichž vliv byl ještě posílen prožitým obdobím izolace. Přesunem většiny pracovních i úředních jednání do online prostoru došlo k jeho institucionalizaci. Identita homo digital se v této nové vrstvě setkává s rafinovanými nástroji manipulace. Ať už se jedná o sociální média, fenomén influencerů, vytváření falešných virtuálních identit či sebe vylepšování pomocí filtrů, všechny tyto tematické okruhy spojuje eskapismus, únik do rozšířené reality.

Lokality

Lcations
Program

Eventy

Video sekce

Video
About

O Prague Biennale 

Mezinárodně etablovaná událost současného umění, Prague Biennale, byla založena Helenou Kontovou a Giancarlem Politi a stojí za ní Nadace Prague Biennale Foundation. Po průkopnickém prvním ročníku, pořádaném spolu s Národní galerií v roce 2003, následovaly tři úspěšné vydání ve velkolepém průmyslovém prostoru Karlín Hall, ve futuristickém mrakodrapu Microna a na Nákladovém nádraží Žižkov. Hlavním cílem projektu v předchozích ročnících bylo prozkoumat a zachytit aktuální trendy na scéně současného umění v oblasti střední a východní Evropy a představit nejlepší umělce a kurátory odborníkům i široké veřejnosti. Od zapojení do Evropské kreativní platformy Magic Carpets v roce 2018 zahájila Nadace Prague Biennale novou, koncentrovanější, každoroční sérii Prague Biennale Projekt. Nový model operuje především s místně specifickými projekty a realizacemi zaměřenými na transformaci veřejného prostoru.

Aktuální pátý ročník Prague Biennale Projekt s podtitulem Re-connect Art prozkoumá identitu homo digital a specifika sebeprezentace ve virtuálním prostoru. Projekt si klade za cíl oživit veřejný prostor města prostřednictvím živých uměleckých intervencí a podnitit otevřenou debatu kolem aktuálních otázek současnosti díky konfrontaci s uměním z celého světa.

Kurátorkámi aktuálního ročníku festivalu jsou Jitka Hlaváčková a Elis Unique.

Partneři

Partneři

Organizátoři

Generální partneři

Partneři

Lokace

Mediální partneři

Archive
glass.jpg

Archiv

Prague Biennale Projekt

Prague Biennale
& Prague Biennale Photo

Contact
bottom of page