top of page
R23_background_B.gif

VÝSTAVY

Strom, člověk, zvíře, stroj. O hybridní komunitě.

Screenshot (113).png

13. - 30. července 2023

Galerie Pražského kreativního centra, podloubí Doma U Minuty, Staroměstské nám. 4, Praha 1

Vzhledem k aktuálnímu stavu planety si stále naléhavěji uvědomujeme, že dívat se na svět lidskýma očima, jmenovitě očima jednotlivého člověka, není dostačující. Dosud převažující uplatňování subjektivně individualistických zájmů vede k devastaci druhů i našeho vlastního prostředí. Je tedy zjevně na místě zohlednit i perspektivy sdílené (symbiotické) včetně perspektiv všech ostatních bytostí, které planetu obývají? Zájmy zvířecích i rostlinných druhů bývají zmiňovány často, jak je to však s organismy umělými, s entitami, které jsme sami stvořili? Vcítěním či vtělením do role stromu se ve svých audiovizuálních instalacích zabývají autoři Marie Tučková nebo Christina della Justina. Slovinská umělkyně Jatun Risba společně se stále se rozrůstající komunitou dlouhodobého mezinárodního projektu Be-coming Tree realizuje individuální performativní akce, spočívající ve vciťování se do těla stromu. Janek Rous a Peter Bill ve svých dílech reflektují sdílený (komunitní) zájem o život stromů v kontextu dějin nepříznivých civilizačních procesů a katastrof. Umělecká skupina ARTBIOM pak zkoumá aspekty současné environmentální krize z různých perspektiv včetně pohledu umělé inteligence.

Vystavující umělci: Marie Tučková, Be-coming Tree (Jatun Risba, Daniele Minns and O Pen Be), Peter Bill, Artbiom (Tomáš Samek, Tereza Pinkasová, Tereza Vydrová, Jakub Vaněk), Janek Rous, Christina della Justina

Zahájení výstavy: 13. července od 18.30

Otevřeno: 14. - 30. července, 12.00-20.00 hod.

VestAndPage: f̵̢̻͈̫̬̻͔̘̞͈̆̇̍̈̌͊ͅu̷̬̩̰̫͕̘͎̔́̃̄̍͋̓t̸̫̫̤͕̳̻̰̣̭́̌̉͝ͅu̷̬̩̰̫͕̘͎̔́̃̄̍͋̓r̵̡͕͈͚͍͍̼͕̍̀̈́̽̎̍͗̍́̏̚͜͠ǎ̴̯̀͠ s̴̹̀̎̇͗̍͗̾̋̏̈͐͒̕͠͠ͅp̴̩͙̺̩͓̣͈͖̎ͅǎ̴̯̀͠ǧ̷̡̟̲̹̩̱͉̮̭͇͚̮̖̟̽̓͊̔̓̕y̶͔͗r̵̡͕͈͚͍͍̼͕̍̀̈́̽̎̍͗̍́̏̚͜͠i̶̡̹͈͎̳̞͙͖̾̂̀͑̀͆̑̓̽̉͐͘͘ͅc̵̛̥͊ǎ̴̯̀͠

9. c Amor-and-Psyche-©-VestAndPage-2020-1-300.jpg

13. - 30. července 2023

Galerie hl.m.Prahy, Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské nám. 13, Praha 1

  

Pro Re-connect Art 2023 byli VestAndPage přizváni jako rezidenční umělci a vytvořili multimediální instalaci futura spagyrica, která se rozprostírá v osmi komorách pražského sklepení Domu U Kamenného zvonu ze 13. století. Pomyslný alchymistický itinerář se odvíjí jako transkorporální cesta do lidského těla, přičemž každá místnost je věnována jednomu orgánu nebo prvku lidského těla. V jeho podkožním pohostinství se proplétají mikro- a makrokosmy – jejich vzájemné propojení rozpouští vnitřní-vnější hranice těl, tvořených především prázdnotou a prostorem, tedy propustných, přenosných a porézních. Na této meditativní cestě na prahu ne-obvykle viditelného VestAndPage vyzývají návštěvníky, aby se zamysleli a vysledovali možné způsoby, jak uzdravit dnešní kolektivní tělo v ne-zdraví.

Futura spagyrica pojali jako strukturální propletenec inspirovaný starověkými alchymistickými metodami přípravy léků. Osm sklepních komor zahrnuje dvě části: spa – to, co rozděluje, odděluje a vytahuje – obsahující mozek, kosti, oči a hlasivky, a ageiros – to, co spojuje, kombinuje a shromažďuje – včetně srdce, plic, krve, ducha a kostry. Cesta vnímá výstaviště ve sklepě jako anatomický itinerář, který zahrnuje lidské a nelidské, formu a prostor a buňky kolektivního těla. VestAndPage předpokládá, že prostor vzniká ze vzájemných vztahů mezi objekty, strukturami a akcemi, a naznačuje zárodečnou dynamickou teorii prostoru, která bere v úvahu vztahový kontext, v němž se prostor konstituuje. V důsledku viditelných i neviditelných procesů výměny dochází k symbiotickému soužití na úrovni těla.

Rezidenční program Nadace Prague Biennale jehož výstupy byly součástí festivalu Re-connect Art roce 2023 byl realizován s finanční podporou Evropské unie prostřednictvím programu Národní plán obnovy s podporou Ministerstva kultury České republiky 

Zahájení výstavy 13. července od 19.30

Otevřeno: 14. - 30. července, 10.00-20.00 hod.

Komentovaná prohlídka výstavy 15. července

Živá performance 28. července 


 

Neviditelná pouta. Íránská diaspora a hnutí Žena Život Svoboda.

13. - 30. července 2023

Kobka (A)VOID Gallery, Rašínovo nábřeží, Praha 2

Kobka 17, Hořejší nábřeží, Praha 5

Mandana Moghaddam_Ghelgis II, 2012_video_1.jpg

Umění je historicky jedním z nejdůležitějších způsobů, jak se viditelně přihlásit k humanistickým cílům, vyjádřit touhu po svobodě a sdílet gesta protestu a solidarity. Během měsíců krutých represí umělci v Íránu i po celém světě podporují a prostřednictvím angažovaných, často virálních uměleckých děl reagují na hnutí odporu proti autoritářskému režimu, které se zvedlo po násilné smrti Mahsy Amini 16. září 2022. Často přitom využívají již existující, všeobecně chápané symboly svobody, jako jsou červenozelenobílá íránská vlajka, žena symbolizující Írán, zaťaté pěsti, akt stříhání vlasů, tulipán představující krev mučedníků, hesla (zejména Žena, Život, Svoboda) psaná tradičním kaligrafickým stylem nebo motiv historické „věže svobody“ Azádí. Umělci tak aktuálně navazují na vlastní kritiku režimu, které se ve své tvorbě věnují často už několik desetiletí.

Vystavující umělci: Kianush Faried, Yasmin Golshani, Shadi Harouni, Mandana Moghaddam, Soroush Sanaeinezhad

Zahájení výstavy 14. července v 18.00 v kobce 17, Hořejší nábřeží

Veřejná diskuze s umělci Yasmin Golshani a Soroush Sanaeinezhad a íránistkou z FF UK Monou Khademi o životních osudech členů íránské diaspory, o aktuální situaci v Iránu i o umění proběhne 14.července v 20.00 v kobce (A)VOID Gallery.

Ovevírácí doba:

Kobka (A)VOID Gallery: Po-Pá 15:00 - 23:00

                                      So-Ne 
*V případě nepříznivého počasí může být zavřeno.

Kobka 17: denně od 15.00 - 20.00

Mothers Artlovers: Re-con-action. Výstava, série performance a workshopů, safe space.

4. MotherArtlovers.Dinner Párty, galerie Display, Beyond nuclear family, SJCH,2022, foto J

16. - 22. července 2023

Piazzetta a přízemí provozní budovy Národního divadla, nám. Václava Havla, Praha 1

 

Koncepce festivalu Re-connect Art se zrodila před třemi lety jakožto odezva na podmínky nastolené globální pandemickou krizí a reaguje na potřebu umělců i celé společnosti znovu se propojit, ve virtuálním i fyzickém prostoru. I po odeznění pandemie digitální komunikace stále častěji nahrazuje reálná setkání. Komunitní projekt Re-con-action spočívá v hledání odpovědi na sebezpytující otázku, jak online komunikace v dobách lock downů ovlivnila působení umělecké skupiny Mothers Artlovers. Zahrnuje reflexi online období, během něhož skupina zařadila do své praxe online performance, navázala spolupráci s berlínským kolektivem Maternal Fantasies a rozšířila své řady o několik zahraničních členů*ek. V rámci projektu vznikne prostor pro setkávání, sdílení a sebereflexi ve formě společného mapování kolektivního těla. Kumulativní instalace bude vznikat a postupně se rozvíjet v průběhu konání výstavy a živého programu.

 

Mothers Artlovers je skupina žen, která se začala scházet v prosinci 2016 v Brně a v Praze. Jedná se o podpůrnou skupinu pro matky umělkyně. Sdružuje převážně vizuální umělkyně, teoretičky, kurátorky, dokumentaristky, aktivistky – kreativní ženy, pro které je umění životně důležité a jejichž zájem o tvorbu nezastavilo mateřství. Členky tvůrčího kolektivu vzájemně usilují o zviditelnění péče ve světě umění i ve společnosti obecně, což je také téma jejich příspěvku, který ve dvou částech – textové a obrazové – komentuje současnou situaci. V praxi kolektivu se prolíná umělecká tvorba s aktivismem, přičemž jedno doplňuje druhé, proto i vizuální část eseje obsahuje jak společné akce ve veřejném prostoru, tak jednotlivá díla členek-umělkyň.

14.července16.00 - 20.00 hod. Kolektivní tělo

Otevřená schůzka Mothers Artlovers a mapování kolektivního těla našeho kolekltivu. Budeme se bavit o tom, co je pro nás důležité za témata, která v našem kolektivu zaznívají, které momenty byly podstatné a kam dál bychom rády směřovaly. Vytváření mapy kolektivního těla budou facilitovat Zuzana Štefková a Darina Alster. Živý kresebný záznam provede Libuše Vendlová.

 

16.července 20.00 - 21.00 hod. Screeners

Performativní přednáška Petry Pětileté má název Screeners.

Jsem generace Z. Obrazovka je zrcadlem a zrcadlo obrazovkou. Dívám se na sebe, skrz sebe do binárního vesmíru. Portálem je ikonka aplikace, ta otevírá brány do další vrstvy, do starého známého nového digitálního světa.

 

18.července 15.00 - 18.00 hod. Parent-con-action 

Fúze malého rodičovského festivalu performance Kači Olivové s workshopem o záznamu tělesnosti od Hany Hillerové. Jak se proměňuje naše umělecká tvorba se získanými rodičovskými zkušenostmi? Festival od rodičů pro rodiče, pro děti a pro všechny. Akce proběhne za laskavého svolení MŠ Sv. Voršíly na zahradě a dětském hříští ve vnitrobloku.

 

22.července 15.00 - 18.00 hod. Sféry Lásky

Komunitní léčení od Petry Janda nese název Sféry Lásky.

Jedná se o kolektivní splétání slaměných sfér, ke kterému nám Petra nabízí mantru Miluji a jsem milována. Je velmi podstatné, abychom v dnešním světě orientovaném na rychlost a výkonnost nezapomínaly*i na lásku, úctu a vzájemnou citlivost. Při splétání se budeme bavit o lásce a fungování komunit. Zkusíme znovu navázat spojení i s vlastní křehkostí. Sféry, které spleteme se mohou stát součástí Petřiny větší realizace, kdy Petra zachází s dotekem, a tudíž propojením a zcitlivěním lidí různých společenských vrstev a generací. 

 

22.července 17.00 -19.00 hod. Tělo Města

Workshop od Elišky Fialové nese název Tělo města.

Volná monumentální kolektivní kresba křídami na Piazzettu ND. Vhodné pro kohokoliv jakéhokoliv věku.

bottom of page