top of page
glass.jpg

17. 9. 2022   18:30
František Kowolowski
Stalin Letná / Praha 7

PLATFORMA ≠ 4 / Eskapická dysfunkce identit

František Kowolowski se ve své performanci pro festival Re-connect Art zabývá otázkami kvality digitálního prostoru v kontextu úvah filosofa Michella Foucaulta o jiných prostorech - heterotopiích. V intencích strukturalistické tradice, chápající svět jako soubor vztahů, jsou tyto zvláštní prostory / ne-místa ustavována skrze texty, jazyk a symboly. Specificky odrážejí běžný svět, zrcadlí jeho problémy, zviditelňují krize, slouží jako místa úniku před realitou či vlastní tělesností. 

 

V dialogu fyzického těla s místem a časem, okolní přírodou i architekturou, s textem i vodou,

a s pomocí předmětů osobních i nalezených demonstruje František Kowolowski vztahy pojmů (podvědomé formy, archetypy, imaginární identita, realita zcizení, realita vnímání, politika
a umění, kritika obrazu, jazyka, textů, symbolů) v rámci čtyřdimenzionálního modelu lidské existence: prostor – moc – vědění – únik. Únik z prostoru a času vytvořením autonomní zóny, vymezení prostoru a modelu těla, únik z osobního času, únik z moci virtuální identity, nahlížení
na vlastní tělesnost a pokus o nemožné: únik z tělesnosti.

Kowo_platform_2_01.jpg

František Kowolowski (*1967) studoval v Ateliéru malby Jana Tarasina a Ryszarda Winiarskiego na Akademii výtvarných umění ve Varšavě. Věnuje se malbě, performanci, instalaci, videu a fotografii. Ve své tvorbě využívá také zkušenosti ze zákulisí uměleckého provozu. Zabývá se pomíjivostí, uměleckou recyklací, spojením věci s určitým místem a manipulací s jeho významem v daném kontextu. Profiluje se především v rámci ostravské scény pro kterou je typická specifická forma umělecké subverze a ironie. Zkoumá možnosti vlastního tělesného nasazení umělce. Kromě samotné tvorby se intenzivně věnuje také kurátorské činnosti. Působil v Moravské Galerii v Brně, v Galerie Mladých U dobrého pastýře nebo v Galerii G99. Působil v Moravské galerii v Brně, v Galerii mladých, Galerii U Dobrého pastýře nebo v Galerii G99 Domu umění města Brna. Pedagogicky působí jako vedoucí ateliéru Malby II na Fakultě umění Ostravské univerzity a v minulosti jako externí pedagog na Fakultě výtvarných umění v Brně. Je také autorem kurátorských projektů např. v MNAC v Bukurešti nebo v galerii Arsenal v Bialymstoku.

https://www.artlist.cz/frantisek-kowolowski-3186/

bottom of page