top of page
glass.jpg

15. 9. 2022   20:30
Lee Campbell
živý přenos z Londýna

CLEVER AT SEEING WITHOUT BEING SEEN

Díky novým možnostem opakovaného použití médií, zpětného přenosu, smyčkování textu, vrstvení hlasu a použití filtrů na platformě Zoom vzniká živá (online) mnohovrstevnatá repetitivní multimediální sociálně-specifická tvůrčí performance. Prostřednictvím barevné, strukturované, organické, strhující a dezorientující koláže umělec vypráví zkušenosti mladých queer osob jako svou vlastní biografii. Lee vychází z myšlenky, že samotná existence queer je ze své podstaty performativní; zapojuje různé role, kterými se prezentuje ve světě diverzity. Autor poukazuje na skutečnost, že pro budování queer identity přináší internet nové možnosti. Ve své práci na principu brikoláže vytváří a komponuje z toho, co je po ruce na internetu, obrazy a vizuály, aby skrze ně objasnil (sám sobě) svou identitu. Bolestně i dojemně evokuje řadu pocitů, které jsou běžné při objevování vlastní sexuality v období dospívání. Dílo je syrové a autentické, autor se s diváky dělí o svou vlastní cestu k autenticitě.

Lee Campbell.jpg

Dr. Lee Campbell je umělec, básník, experimentální filmař, spisovatel a vedoucí lektor na University of the Arts London, kurátor pravidelného londýnského večera poezie “POW? Play on Words” a zakladatel Homo Humour, prvního projektu svého druhu zaměřeného na současný queer mužský film a pohyblivý obraz, zkoumající možnosti humoru a LGBTQ+ vyprávění. Jeho živé vystoupení Zoom poetry CLEVER AT SEEING WITHOUT BEING SEEN bylo předvedeno na mnoha akcích včetně Disturbance#2, Ugly Duck v Londýně, Theatre Deli, London Festival ECRÃ Edition 5, Rio de Janeiro, a Immersive Storytelling Symposium, Lakeside. Arts Centre, Nottingham.

bottom of page