top of page
glass.jpg

Marko Marković  /HRV,AUT/
Jihovýchodní smutek ve střední Evropě, 2021
Video, 8:41

Pojídáním květin ve svých performancích přivádí Marko Marković tělo i mysl do stavu intoxikace květinovými enzymy a zkoumá přitom změny svého vnímání. Reakce těla přicházejí vzápětí: třese se, je v křeči, mimika se proměňuje, dusí se, je vyčerpané z úsilí přizpůsobit se vzniklé situaci. Video Jihovýchodní smutek ve střední Evropě ukazuje důsledky snahy existovat na různých místech zároveň, v paralelních světech. V umělecké metafoře se spojuje lidské tělo a květina, složitý živý symbiotický systém se svým účelem a zvláštním místem v přírodě, která je člověkem šlěchtěna, řezána a používána pro estetické uspokojení, symboliku oddanosti i moci. Dva cizorodé biosystémy zde zároveň splývají s prostory intimity a tělesnosti a vzdálenými končinami uměle odlidštěných sociálně geopolitických konstruktů. Střetávání těchto světů v jednom místě, v jednom těle, způsobuje psychofyzické proměny v přenosu mezi myšlenkami, vzpomínkami a zkušeností, realitou a představivostí, které mění vnímání a prožívání toho, co je identita. Čím je nebo čím se může stát. 

Kamera: Zorica Gojkov

Poděkování: Performance Art Festival Osijek, Improper Walls, Stadtraum - Sammlung Friedrichof, Galerie Michaela Stock, Viennacontemporary.

 

Marko Markovic_ Southeast sadness in central Europe (2).png

Marko Marković pracuje v různých médiích se zaměřením na performativní umění, ve své tvorbě kriticky reflektuje politické a sociální struktury. Jeho umělecké zájmy se vyznačují převážně vztahy mezi jednotlivcem a společností, zabývá otázkami identity, a těla jako nástroje vyjádření a experimentu. Ve svých dílech reflektuje každodenní život na pozadí vztahu mezi podřízeností a nadřízeností i uplatňování moci v různých geopolitických systémech. Je známý jako radikální performer zkoumající hranice vlastní fyzických možností. Do své práce často zapojuje diváky a spolupracuje s lidmi z různých sociálních a profesních vrstev. Marković studoval mj. na Academy of Applied Arts Vienna, působí také jako kurátor a organizátorem různých kulturně-uměleckých projektů:  v roce 2008 založil DOPUST/ Days of Open Performance, mezinárodní festivalovou platformu pro performativní umění. Své práce představil také na řadě mezinárodních přehlídek, mj. na bienále v Benátkách a v Moskvě.

https://sammlungfriedrichshof.at/marko-markovic/

 

http://www.galerie-stock.net/marko-markovic

bottom of page