top of page
Reconect.jpg

6. 9. 2021   16:00
Miloš Šejn: TADY A TEĎ

Řezáčovo nám

Miloš Šejn_Žlutý muž_2015.jpg

Rozpad jazyka je jednou z příčin současné politické, sociální i environmentální krize. Miloš Šejn znovu hledá kořeny řečového a výrazového jazyka a toho,, jak je schopno naše bytí být součástí naší přítomnosti v tomto okamžiku, v tomto světě, uvnitř tohoto města, uvnitř tohoto místa.

                                                                           n

                                                                          m

                                                                           b

                                                                         dzzz

                                                                       tck sss

                                                            tsssss chůůůúúú ooó

                                                                     sssssssss

                                                                       tz tz k z

                                                                      vsijúú ú 

                                                                           vsj i

                                                                           ch

                                                                             í

 

V letech 1990–2011 byl Miloš Šejn vedoucí Ateliéru konceptuálního umění na Akademii výtvarných umění v Praze. Od druhé poloviny 60. let pracuje v oblasti výtvarného umění a performance a od roku 1992 vede multidisciplinární projekt Bohemiae Rosa. V současné době se zaměřuje na bezprostřední tvůrčí možnosti, založené na vztazích mezi historickou humanizovanou krajinou a celou přírodou v celé její komplexnosti. Vědomě pracuje v oblasti expresivního jazyka na pomezí mezi textem, uměleckou stopou, pohybem těla, hlasem a expanzí do vesmíru. Performance probíhají formou osobních rituálů, site specific projektů, divadelních akcí a festivalů po celé Evropě. Kromě klasicky chápaných „uměleckých děl“, prezentovaných v mnoha předních světových sbírkách, je autorem řady krajinných projektů a realizací u nás i v zahraničí.

bottom of page