top of page
proužek2.jpg

Antonín Brinda

CZE

SHAGAI

2. 6. 13:00 Performative lecture

Ve druhé polovině roku 2023 navštívil umělec Antonín Brinda z pracovních důvodů přibližně patnáct zemí a teritorií v Asii, mnohdy ve značně překotném tempu. Časté přemisťování (většinou letadlem) a s tím související změny kontextů měly kromě předpokládaných pozitivních efektů jako rozšíření obzorů za následek i značné emoční výkyvy, pocity osamělosti a neporozumění, vyčerpanost těla, úrazy či nemoci. Formou performativní přednášky nazvané Shagai ohledává umělec možností vstřebat tyto intenzivní zážitky a sdílet své vnitřní pocity se společnosti posedlé vnějškovostí.

proužek1.jpg
Y_dno_B.jpg

Antonín Brinda (nar. 1990) je český konceptuální umělec a performer působící v Evropě. Ve své performativní tvorbě se zaměřuje na urban art, body art a walking. Brinda vytváří minimalistická, dlouhotrvající, konceptuální místně specifická díla zkoumající oblasti urbanismu, dopravních infrastruktur, politické geografie a mezinárodní mobility, skrze která nahlíží postavení jedince v globalizovaném světě a vliv mocenských struktur na lidské životy. Těžištěm Brindova zájmu jsou velkoměsta a nomádský způsob života, proto se vyhýbá usedlému způsobu života a neustále cestuje, což jeho umělecká tvorba reflektuje. Brinda se také věnuje kurátorské činnosti, spolupracoval na performativních projektech v Čechách, Německu, severovýchodní Evropě či na Ukrajině a v Turecku. Jeho tvorba byla prezentována v galeriích a festivalech v Evropě i mimo ni (Mongolsko, Čína, Thajsko, Rusko).

bottom of page