top of page
proužek2.jpg

ArtBiom

CZE

Imaginární ekologie

31.5. - 15.6 Exibition
12.6. 20:30 Performative presentation

Imaginární světy mohou sloužit jako produktivní způsob k vyrovnávání se se současnou ekologickou krizí. Bez toho, aby s sebou nesly paralyzující tíhu pesimismu, poskytují produktivní náhledy na to, jak náš svět může fungovat jinak a lépe. Video instalace Imaginární ekologie přesahuje svět aktuální a hraje si se světem vlastním. V instalaci v (A)VOID Gallery v kobce na Rašínově nábřeží i během představení projektu performativní formou v prostorách Themos Národního divadla bude představeno pět různých utopických vizí, které budou tvořeny pěti členy a členkami Artbiomu ve spolupráci s umělou inteligencí. V tomto díle budou figurovat imaginace jiných světů, nových ekosystémů a nových druhů bytostí. Tyto představy však nejsou jen jakýmsi triviálním eskapismem, ale mohou rozehrávat imaginární hry a inspirovat k nové tvorbě vztahů. Svou imaginativní silou nás mohou alternativní světy učit, jak transformovat své myšlení, představivost a ve výsledku i své chování a vztah ke světu. Imaginace je svým potenciálem schopna jak poskytovat útočiště, tvořit praskliny ve zdích myslí i světů, tak i poskytovat prostor k uzdravování a novým druhům myšlení.

proužek1.jpg
Y_dno_B.jpg

Artbiom je multižánrová databáze, která usiluje o propojení různých projevů umění a kultury, zaměřuje se na téma životního prostředí a klimatické změny. Skrze imaginární světy Artbiom hledá způsoby, jak se vyrovnat se současnou ekologickou krizí. Ve svém projektu Artbiom opouští hranice našeho světa a pátrá po prostředí tvořeným imaginací jiných světů, nových ekosystémů a nových druhů bytostí.


Projekt Imaginární ekologie vznikal v symbiotické spolupráci autorstva a umělé inteligence:
Tomáš Samek (*1997) vystudoval estetiku a momentálně studuje magisterský program nových médií na FFUK. Je členem spolků Artbiom a Aignos. Píše filozofické texty, tvoří umění a kurátoruje. Zabývá se tématy současné filozofie, afirmativního pluralismu, posthumanismu, queer teorie, feminismů, ekologie, umělé inteligence a rozšiřování kritických nástrojů feminismů na maskulinity.
Tereza Vydrová vystudovala bohemistiku a estetiku na FFUK. Vyučuje na základní škole a publikuje úvahové eseje a recenze výtvarného umění (Artikl, Sport in Art, ForUM GHMP). Od roku 2021 je součástí spolku Artbiom. Věnuje se tématu uplatňování moci skrze koncept vkusu, jazyk nebo gender.
Andrea Szostoková (*2000) studovala estetiku na FF UK a v současné době pracuje v galerii. Ve spolku Artbiom působí od konce roku 2023.
Veronika Hanáková vystudovala filmovou vědu a nová média na FFUK, kde pokračuje v doktorském programu, v němž se zaměřuje na otázku audiovizuálního dědictví z rané digitality. Její audiovizuální eseje byly publikovány v akademických časopisech a na filmových festivalech. V spolku Artbiom působí od konce roku 2023.
Tereza Pinkasová studovala estetiku na FFUK. Ve spolku Artbiom působí od roku 2021.
Petra Janda je multimediální autorka a zakladatelka webové platformy a databáze Artbiom.cz, ekobuňky AVU. Studovala v Ateliéru intermediální tvorby Tomáše Vaňka a v Ateliéru sochařství Tomáše Hlaviny na pražské AVU. Jako multimediální autorka se pohybuje napříč spektrem tvorby, edukace a osvěty.

Spolukurátorkou výstavy v (A)VOID Gallery je Tereza Nováková.

bottom of page