top of page
proužek2.jpg

Barbora Trnková

CZE

Lecture

1.6. 17:00 Lecture

Barbora Trnková představí shrnutí výsledků svého uměleckého výzkumu, kde zaujímá vlastní glitch feministickou intersekcionální perspektivu za účelem konfrontace dominantních narativů operujících skrze metaprogramy digitálních technologií. Ty jsou v současnosti navíc až karikaturně akcelerované boomem výstupů, označovaných jako umělá inteligence (AI). Ukáže, jak v dnešní digitálně medializované době tyto metaprogramy nadále omezují potenciál, svobodu a životy jiných lidí. Těch, jejichž vhledy nám možná chybí při představě smysluplné a smyslově bohaté budoucnosti.
Autorka-fotografka přistupuje k médiu fotografie s přesvědčením, že výsledný obraz nezobrazuje objektivní realitu, ale spíše odráží perspektivu, z níž byly vytvořeny (digitální) aparáty, jimiž byl daný obraz pořízen. Vlastní perspektiva se dá nahlédnout jako fotografie exponovaná životem do těla každého z nás. Ale není vždy snadné/možné tuhle fotku vyvolat a ukázat.

proužek1.jpg
Y_dno_B.jpg

Barbora Trnková je umělkyně, fotografka, výzkumnice a kurátorka. Absolvovala výtvarné vzdělání na Fakultě výtvarných umění při VUT v Brně, kde získala také doktorský titul. Ve své autorské tvorbě se věnuje digitálnímu umění (metazoa.org) a participativním projektům. V uměleckém výzkumu kriticky reflektuje metaprogramy zanořené v digitálních technologiích s AI. Kurátorsky působí v galerii G99 při Domě umění v Brně a je spolu s Tomášem Javůrkem spoluzakladatelkou galerie ve spořiči obrazovky a platformy pro umělecký výzkum v oblasti digitálně medializované reality ScreenSaverGallery (screensaver.gallery). Podílela se také na participativním výstavním projektu AI: All Idiots v MeetFactory, který mezi prvními kriticky zkoumal průsečík umění a umělé inteligence. Mezi její úspěchy patří Cena rektora VUT a zastoupení ve stálé sbírce města Brna. Publikuje také odborné texty a příležitostně vystupuje na konferencích (Black Box Book, The Future of Living with AI).

bottom of page