top of page
proužek2.jpg

Denisa Michalinová

CZE

Posthumanistická (kvazi)těla

14. 6. 18:00 Lecture

Posthumanistická (kvazi)těla: symbiotická rovina člověka a stroje v současné novomediální praxi „Jednoho dne jsem si uvědomila, že se na mě displej dívá zpátky. Bylo to až moc intimity.“ Střet mezi tebou (tvým tělem) a technologickým jiným (Technological Other) nabývá na palčivosti. Ke končíš ty a kde začíná tvůj kvazi-dvojník? Existuje ještě vůbec jasná hranice materiality a imateriality, nebo vše podléhá postupnému procesu dematerializace? Zkapalněla naše těla v kybernetickém fluxu tekutých krystalů, dat a algoritmických operací? V příspěvku se zaměřím na relační rovinu fyzického těla a jeho digitální reprezentace (human-machine symbiosis) v současné novomediální tvorbě (Ed Atkins, Filip Ćustić, Erica Scourti a další). Čtení znásobených těl, překlopených z fyzického prostoru do virtuálních infrastruktur a vise versa, bude vycházet a rámovat posthumanistická imaginace a amplifikace. Napětí mezi živým a neživým (či více než živým) může sloužit jako další z trhlin již tak destruované antropocentrické mantry. Čeká tě něco za tísnivým údolím?

proužek1.jpg
Y_dno_B.jpg

Denisa Michalinová je teoretička umění, která v současnosti působí v Národní Galerii, kde se věnuje modernímu a současnému umění, a v redakci Artiklu jako redaktorka vizuální rubriky. Specializuje se na nová média, filozofii techniky, postfenomenologii a kritický posthumanismus. Důraz klade na zkoumání problematiky dematerializace a tělesného vnímání ve vztahu k novým technologiím.

bottom of page