top of page
proužek2.jpg

Jānis Garančs

LVA

SENSORIUMS OF VALUE EXCHANGE

29.5 20:00 and 20:30 Live performance
1.6. 15:30 Lecture on role of data representation

Během své rezidence v Praze Jānis vytvořil síťovou instalaci využívající 3D stereoskopické projekce a prostorový zvuk v kombinaci s živou improvizovanou performancí. Velkoplošné abstraktní krajiny vycházejí z juxtapozice hodnotových vztahů finančních tokenů, diváka mají doslova pohltit a jsou generovány z veřejně dostupných dat pocházejících z online kryptoměnových burz. Umělec tak kriticky reflektuje gamblifikační a gamifikační tendence v globálních ekonomických procesech, které se stále více zabývají nehmotnými aktivy a podle něj ztělesňují ducha doby a proces transformace od společnosti tržní ekonomiky ke společnosti tržních hodnot.

V rámci festivalu Re-connect Art Jānis rovněž vystoupí s přednáškou o mnohostranné roli reprezentace dat, během níž vysvětlí informační, explorační i manipulativní využití dat ve vizuální komerční komunikaci, politice, ekonomice a dalších odvětvích.

Rezidenční projekt Jānise Garančse je podpořen Evropským fondem pro začínající umělce - EFFEA, iniciativou Evropské asociace festivalů (EFA), spolufinancovanou Evropskou unií.

proužek1.jpg
Y_dno_B.jpg

Lotyšský umělec a badatel v oblasti imerzivních médií Jānis Garančs zkoumá percepční fenomenologii imerzivního audiovizuálního projevu již od roku 2000. Zabývá se především interaktivními multimediálními instalacemi a performancemi zaměřenými na stereoskopický obraz v kombinaci s prostorovým zvukem. Jeho díla čerpají inspiraci z různých současných vědeckých teorií, ať už z oblasti fyziky, teorie komunikace, nebo evolučních teorií. Jeho práce často kombinují dystopické, „temné vize budoucnosti“ s lehkým nádechem ironie na aktuální „běžnou“ či „digitální“ městskou realitou.

bottom of page