top of page
proužek2.jpg

Jatun Risba

SLV

KNOW THYSELF, NOT AN ADOLESCENT GIRL

15. 6. 18:00 Live performance

Součástí festivalové expozice bude dvoukanálové video „Poznej sám sebe“ dokumentující živou intervenci v Evropském parlamentu. Projekt je projevem touhy mladé generace EU žít svobodný, informovaný, zdravý, aktivní a respektující život, přičemž si uvědomuje, že být součástí zdravé společnosti je naprosto zásadní podmínkou pro dosažení tohoto cíle.
Její živé představení Not an Adolescent Girl vychází z tibetské praxe „krmení démonů“. Bude součástí bloku Dekolonizace sebe sama 15. června. Projekt vyvolává, živí a přetváří démony traumatu v sílu k sebeposílení. Actio má strukturu obřadu vymítání, který prosazuje adorcismus (namísto exorcismu) prostřednictvím myslícího těla umělce, které se stává kanálem transindividuální zkušenosti.

proužek1.jpg
Y_dno_B.jpg

Jatun Risba (nar. 1986, they/them) jsou transmediální performerka slovinského původu. Ve své tvorbě se Risba věnuje ekofeministickému, konceptuálnímu a vztahovému umění a performance, užívá umělecké postupy abjekce, détournementu, umělecké intervence a happeningu. Risba vychází ze světových náboženství, zkoumá deviantní užívání současných technologií a skrze performativní ritualismus se snaží nalézt magii a poezii v každodenní realitě a obnovit tak propast mezi přírodou a kulturou. Risba se účastnilx loňského Reconnect Art festivalu, Biennale v Norsku a Bangkoku, výstavních projektů v Itálii a Slovinsku, přednáší a připravují workshopy na mezinárodní rovině. Bakalářské vzdělání získalx v oboru módního a textilního designu, poté studovalx nová média na Nuova Accademia di Belle Arti v Miláně, filosofii jazyka na Univerzitě Roma Tre a následně získalx postgraduální certifikát na Central Saint Martin na University of the Arts London v oboru Art & Science

bottom of page