top of page
proužek2.jpg

John G. Boehme

CAN

BANDURA

1.6. 16:00 live performance


Performance Bandura je součástí pokračující série Společenská smlouva. Toto představení je empirickým zkoumáním sociálně kognitivní teorie. Albert Bandura je pravděpodobně znám zejména díky své podílu na rozvoji teorie sociálního učení, což je přístup k vývoji dítěte, který tvrdí, že děti se rozvíjejí prostřednictvím učení se od ostatních lidí ve svém okolí. Teoretici sociálního učení zdůrazňují zejména roli pozorování a napodobování vzorů. Všeobecně sociální vývoj chápou spíše jako kontinuální proces učení než jako proces probíhající ve fázích. Podle teorie společenské smlouvy (SCT) „morálka spočívá v souboru pravidel upravujících chování, která by racionální lidé přijali za podmínky, že je přijmou i ostatní“.
Performance využívá různé materiály, jako jsou nafukovací boxovací figuríny/panenky, slunečnicová semínka a tuk. Tyto předměty budou použity k zamýšleným účelům jako boxovací figurína, spotřebovaná semínka a namazaný tuk. Toto dílo je součástí nové série uměleckých performancí.

proužek1.jpg
Y_dno_B.jpg

John G. Boehme je umělec a pedagog německého a skotského původu žijící v Kanadě (Victoria, BC). Ve své rané tvorbě se věnoval malbě, soše, performance, digitálním technologiím, fotografii a videu. Ve své současné tvorbě, kterou popisuje jako trans-disciplinární, kombinuje integrovaným přístupem současně performance, zvuk, video a objektové instalace v jednotlivých projektech. Středem Boehmeho zájmu jsou na základě jeho pozorování nedostatečně zohledňované nátlaky západní společnosti jako gender, maskulinita, zhodnocování vykonávané práce, touha po volném čase a vytváření přátelství. V těchto směrech Boehme zkoumá lidský jazyk i parajazyk, který je tvořen verbální i neverbální lidskou komunikací. Živé umělecké dílo, ve kterém dochází k přímému vztahu s materiálem, procesem a lidskou interakcí, je dle Boehmeho nejvhodnější cesta ke ztělesnění uměleckého významu, který se v konečném důsledku projeví v sociální sféře. V současnosti je pedagogem na katedře výtvarného umění v Camosun College, Victoria, BC a účastní se mnoha výstav, promítání a festivalů po celém světě.

bottom of page