top of page
proužek2.jpg

Katharina Joy Book & Eszter Koncz

DEU/HUN

TORNADO WATCH

12. 6. 19:30 live performance - installation

Tornádo Watch znamená, že v místě, kde se nacházíte, jsou vhodné podmínky. Není to varování před tornády – nejsou zde žádné sirény, nikdo ani nepotvrdil, že viděl mrak. Pouze říkáme, že podmínky jsou vhodné, a proto sledujeme.
Tornado Watch je objektová performance-instalace, která tvoří analogové simulace počasí – počasí budoucího, fiktivního i nemožného. Představení kombinuje předměty a materiály každodenní potřeby s tajemstvími vesmíru a komentuje paralely mezi divadlem a vědou. Autorky ve hře pracují se změnami perspektivy mezi meteorologickými jevy v měřítku místnosti a vesmírnými předpověďmi počasí, hrají si s tělesností a umělostí, s časem a zpožděním, se sentimentalitou a každodenními katastrofami. Svou hravostí a nevážností projekt vypovídá o nezbytnosti být zvědavým v době krize a zároveň klade otázky o zdrojích a hranicích individuální odpovědnosti.
Tornado Watch je součástí probíhajícího výzkumu dramaturgie pozadí („událostí, které nás neoslovují“), který dvojice zahájila v roce 2021.

proužek1.jpg
Y_dno_B.jpg

Katharina Joy Book je německá spisovatelka a performerka. Eszter Koncz je maďarská vizuální umělkyně a performerka. Od roku 2020 spolupracují na nadlidských, nenarativních situacích v performanci.

bottom of page