top of page
proužek2.jpg

Lexa Peroutka & Nongkran Panmongkol

CZE/SWE/THA

Vnější zdroj

13. 6. 17:00 Performative lecture & installation

Projekt Vnější zdroj je hledáním prvků živé a neživé přírody a společnosti, které garantují dlouhodobé trvání, setrvání, existenci, přežití. Autoři pracují s univerzálním, globálním materiálním jazykem a pokouší se demonstrovat materiální a mentální možnosti současné evropské společnosti v konkrétním místě. Performativní přednáška a instalace budou analyzovat a kritizovat uměleckou a občanskou angažovanost v konkrétním geografickém prostoru/kulturním prostředí. Klíčovým prvkem performance a instalace je voda která je symbolem života. Cyklus její zpracování včetně filtrace se stává metaforou širších společenských a kulturních procesů.

proužek1.jpg
Y_dno_B.jpg

Nongkran Panmongkol (1966) je postkonceptuální umělkyní, performerkou, kurátorkou a designérkou, která působí paralelně ve Stockholmu a v severním Thajsku (Phrae, Lampang) a částečně také v Česku. Na okraji severothajského města Phrae samostatně buduje zahradní umělecké rezidenční centrum v přímém kontaktu s divokou přírodou hor a rýžovými poli. Ve své práci zpracovává společenská a kulturní témata konkrétního geografického prostoru (severní a střední Evropy a jihovýchodní Asie). Podstatnou materiální a také ideovou složkou její tvorby je recyklace materiálů a práce s plevelem.

Alexander Peroutka (*1975) je český multimediální umělec, kurátor a v současnosti také ředitel Oblastní galerie výtvarného umění v Náchodě.
Ve svém uměleckém projektu zkoumá přírodní jevy a chování jednotlivců a skupin ve společnosti a snaží se definovat různé aspekty prostoru kolem nás (sociální, politické, ekonomické, environmentální či mediální dopady). Uplatňuje angažované umělecké postupy (například zpovídá lidi na ulici a dokumentuje je na videu) a sociální kritiku, kterou artikuluje prostřednictvím manifestace přízemních/základních modelů a zjednodušování. Jeho díla mají podobu elementárních – minimalistických sochařských/ multimediálních/ interaktivních instalací a složitějších cirkulujících systémů.

Jako umělecké duo pracujeme s kulturními, sociálními a politickými kontrasty, které
transformujeme do prostorových – sochařských – architektonických instalací, objektů a akcí.
Ty nám otevírají nové možnosti a úrovně naší fyzické konfrontace s proměnlivou globální
společenskou situací dneška. Hlavním motivem jejich práce či tedy spolupráce je historická
rivalita mezi Východem a Západem, Evropou a Asií.

bottom of page