top of page
proužek2.jpg

Marija Iva Gocić

SRB

RETREAT II

29. 5. live performance during opening

Retreat II je dlouhotrvající performance v nafukovací kouli naplněné kouřem. Odkazuje na společenský stav jedince odděleného od okolního světa těžko rozpoznatelným povrchem koncentrujícím mlhu. Jemná hra s průhledností, zbavující diváky jasnosti a detailnosti vidění, využívá mlhu jako symbol reprezentující zmatek, záhadu a nejistotu a ztělesňuje podstatu „mozkové mlhy“, termínu vystihujícího psychologický labyrint charakterizovaný kognitivní turbulencí a nejednoznačností.
Dílo ukazuje, jak lze manipulovat s viditelností, a to buď upozorněním na určité narativy, nebo zastřením jiných.
V kouli se odehrává meditativní rituál, vizuální projev vdechování vzduchu a vydechování stresu a negativity v podobě hustého kouře. Tento akt jinak symbolizuje zbavení se zátěže a překážek a objevení jasnější cesty k našim přáním a touhám. V tomto případě umělec „vydechuje“ kouř a zůstává zahalen v husté mlze; zůstává ve zmatku, místo aby nalezl jasnost.

proužek1.jpg
Y_dno_B.jpg

Marija Iva Gocić (Bělehrad, 1998) je performerka a vizuální umělkyně. Ve své tvorbě kombinuje performativní umění s instalací, kolektivními praktikami, vztahovou estetikou a aktivismem. Hlavním tématem její práce je důvěra: jak je budována, udržována a narušována v rámci mezilidské dynamiky i ve vztahu k médiím, vnímání a společenským strukturám.
Marija v současnosti působí jako členka oceňované performativní skupiny Sisters Hope se sídlem v Kodani. Zkoumají různé aspekty toho, čemu říkají Smyslová společnost – potenciálního nového světa, který vzniká v důsledku post-ekonomické a ekologické krize. Je také režisérkou, performerkou a zakládající členkou The Experience - experimentální taneční a performativní skupiny založené v roce 2018 v Bělehradě. Skupina vytváří site-specific a imerzivní představení, která se zabývají otázkami sociální transformace, osobní identity a svobody.

bottom of page