top of page
proužek2.jpg

Michal Kučerák

CZE

Štěpení a memetická válka

1. 6. 17:30 Lecture

Atomová energie a počítače patří mezi nejzásadnější vynálezy nejen 20. století, ale celé lidské historie. Jako každá jiná technologie, i ony mají zároveň tvořivý a ničivý potenciál. Na prahu 21. století se počítače staly všudypřítomným nástrojem, který definuje naši kulturní produkci a cirkulaci médií. Z počítačových sítí se stává nová vrstva vědomí, sdílená kolektivní inteligence, která urychluje procesy produkce a diseminace. Zrychlení času vede ke zplošťování komunikace a nadprodukce médií ke zmatení. Všichni jsme součástí memetické války, která urychluje proces štěpení. Už neštěpíme pouze jádra atomů, ale také jádro společnosti – a tím jsou vztahy mezi lidmi. V rámci krátké přednášky se podíváme na to, jak dochází k radikalizaci prostřednictvím algoritmizace a nástrojů hybridní války a proč je důležité věnovat pozornost i tomu, co se zdá být pouhou kratochvílí.

proužek1.jpg
Y_dno_B.jpg

Michal Kučerák je výzkumník, lektor a kurátor se zaměřením na mediaci umění a digitální projekty. Spolupracuje s nadací pro současné umění TBA21, kde je součástí digitálního týmu. Zde se věnuje digitálnímu výzkumu, a to primárně skrze projekty Ocean-Archive.org a Organismo (TBA21-Academy). Je součástí tvůrčího kolektivu, který realizuje festival sociálně angažovaného designu a umění Uroboros. Je doktorandem na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Michal inicioval výzkumný výstavní projekt #DATAMAZE (Centrum současného umění DOX, Praha, 2018-2022), který se zaměřoval na témata digitální a datové gramotnosti.

bottom of page