top of page
proužek2.jpg

Politics as a spectacle

13. 6. 14:30 ( fully booked )

Hrají na nás politici divadlo? V čem se podobá vztah politika a voliče vztahu mezi hercem a divákem? Jak politici i herci využívají svoji řeč těla (nonverbální komunikaci) aby zapůsobili na své voliče/diváky?

Interaktivní divadelně-vzdělávací workshop studentům ukáže, jakými způsoby politici i herci využívají gesta, postoje, držení těla a další prvky nonverbální komunikace, aby na nás emočně zapůsobili. Studenti si sami vyzkouší, co v nich určitá gesta vyvolávají za emoce a jak je sami mohou využívat v běžném životě.

Workshop je pořádán ve spolupráci s divadelním souborem DOX Farma v Jeskyni v rámci širšího programu k nové divadelní inscenaci "Online Hero" a jsou díky podpoře Národního plánu obnovy a Nadace ČEZ zdarma.

proužek1.jpg
Y_dno_B.jpg

Na vývoji workshopu spolupracuje Eva Dvořáková, odbornice na neverbální komunikaci a vyučující na HAMU.

bottom of page