top of page
proužek2.jpg

Robert B. Lisek & Mirek Chudy

POL

AVALANCHE

14. 6. 20:00 Live performance

Projekt Avalanche prostřednictvím živé performance v kombinaci s transmediálním environmentem zkoumá vznik lidského post-technologického vědomí jako dalšího kroku v lidské evoluci. Hlavním tématem je konstrukce uzavřeného modelu světa stvořeného umělou inteligencí, kterému dominují korporace a nedostupnost alternativních informací. Projekt zpracovává tok informací vznikající prostřednictvím lidské interakce jako součást širšího procesu vytváření utopických forem a vyzývá ke kritické reflexi dopadů umělé inteligence na utváření našeho digitálního já, soukromí, důvěru a pracovní prostředí. Projekt ohlašuje blížící se informační lavinu zapříčiněnou rozvojem strojového učení a umělé inteligence, která s sebou přinese náhlé a nepravidelné změny.

proužek1.jpg
Y_dno_B.jpg

Robert B. Lisek je polský umělec, matematik a skladatel, který zkoumá průniky systémů, sítí a výpočetních, biologických a sociálních procesů. Ve své tvorbě se zabývá tématy, jako je umělá inteligence, bioinženýrství, teorie informace a kvantová fyzika, přičemž do svých děl zahrnuje prvky, jako jsou počítačové kódy, umělé neuronové sítě a genetické sekvence, a zkoumá tak náhodnost a řád. Lisek je průkopníkem umění založeného na strojovém učení a umělé inteligenci, které podněcuje ke kritickému zamyšlení nad důsledky umělé inteligence pro soukromí, agenturu, důvěru, kreativitu a kulturu. Je skladatelem současné hudby, autorem mnoha projektů a partitur na pomezí spektrální, stochastické, konkrétní a hlukové hudby. Je autorem přibližně 300 výstav, mj.SIBYL – ZKM Karlsruhe; APEIRON – IRCAM Center Pompidou and Ars Electronica; QUANTUM ENIGMA – Harvest Works CentrumNew York, STEIM Amsterdam; TERROR ENGINES – WORM Centrum Rotterdam; DEMONS – doprovodný program k Benátskému Biennale; NEST – umělecký veletrh ARCO, Madrid; Float – LMCC, NYC.

Miroslaw Chudy. Miami USA. Narozen ve Wieluni, Polsko. Studoval malbu na Akademii výtvarných umění ve Vratislavi. V letech 1988-89 studoval na Akademii výtvarných umění v Aténách v Řecku. Vybrané výstavy: Art Basel Miami v USA, Nova Art Fair v Chicagu, Art Chicago, Polish Drawing Now na School of Visual Art v New Yorku, Arts Atrium, Union College, Schenectady, New York, University Galleries, Radford University, Virginia, Common Ground Gallery, Mackenzie Hall, Windsor, Eleni Gallery, Athény, Center of Polish Sculpture, Oronsko.

bottom of page