top of page
proužek2.jpg

Tamara Moyzes & Shlomi Yaffe

SLO/IZR

LACTISM

7.6. 21:00 Performance

Probíhající projekt Laktismus Tamary Moyzes a Shlomiho Yaffeho se točí kolem ústředních pojmů lidské vazby, sociality a interakce mezi člověkem a prostředím. Projekt formovaný myšlenkami hlubinné ekologie a ekofeminismu se zabývá sociálními aspekty environmentalismu a egalitářskou sociální imaginací, v níž se koncept spravedlnosti vztahuje i na ne-lidi.
Laktismus je nové monoteistické náboženství zaměřené na ženy a zároveň model lidské vztahovosti a sociální organizace, který předpokládá společnost bez genderových, geopolitických, náboženských a kulturních rozdílů. Jeho ideový základ tvoří Bohyně Matka LAKTERIE, mycelium, posvěcené mléko pocházející z mycelia a koncept mléčného příbuzenství a tvořivosti, který spojuje lidi s druhými i se sebou samými: to, co otevírá představivost a přináší naději.
Utopické myšlenky Tamary Moyzes a Shlomiho Yaffeho představují potenciální lék a léčbu sociálních a ekologických nespravedlností. V našem 21. století světu stále vládnou muži a k naší hluboké lítosti vidíme v nedávných událostech kruté důsledky mužského násilí na ženách, malých dětech i dospělých. Léčbu tedy, jak se zdá, nyní potřebujeme více než kdy jindy.

proužek1.jpg
Y_dno_B.jpg

Tamara Moyzes je politicky angažovaná umělkyně, kurátorka a dokumentaristka, výzkumnice a Ph.D. kandidát se sídlem v Praze Česká republika. Zkoumá témata jako gender, rasismus, anticiganismus, izraelsko-palestinský konflikt, diskriminace etnických menšin, otázky nacionalismu a náboženských konfliktů a orientalismus. Její práce ukazují dlouhou oddanost uměleckému aktivismu. Věří, že umění je formou protestu, který by měl prostřednictvím přímých uměleckých intervencí demaskovat sociální podmínky. Pomocí nástrojů ironie, satiry a zviditelnění prožité zkušenosti se Moyzes snaží osvětlit sociální nespravedlnost. Tamara Moyzes se svou praxí zakořeněnou v jejím maďarském, židovském a romském původu a životě stráveném na Slovensku, v České republice a Izraeli pracuje z pohledu průniku menšin. Moyzes založil skupinu „Romane Kale Panthera / Romani Black Panthers“ (2012), která pořádá akce na pomezí politického umění a aktivismu. Založila galerii „Artivist Lab“ (2018) jako součást svého Ph.D. studium na Akademii výtvarných umění v Praze. Galerie je společným projektem Magistrátu hlavního města Prahy a Univerzity Karlovy, hlavní myšlenkou je propojovat lidi, kteří pocházejí z interdisciplinárních oborů a reagují na společenská a politická témata. V roce 2022 založil Moyzes rezidenční program „Umělec v tísni“, jehož cílem je pomoci profesionálním umělcům, kteří utíkají před válkou.
Shlomi Yaffe, (1973 Tel Aviv) je umělec působící v Praze. Je absolventem MgA na Fakultě výtvarných umění a Intermediálním oddělení Vysokého učení technického v Brně a na Bezalelově akademii umění a designu v Jeruzalémě. Často se zabývá sociálními a politickými otázkami souvisejícími s nevědeckými představami o rase a těle odvozenými z mýtických předpokladů a ideologie.

bottom of page