top of page
proužek2.jpg

third // space

CZE

third // space

29.5. 21:00 Live performance

Pro festival Re-connect Art kolektiv autorů připraví multimediální performance pro exteriér piazzetty Národního divadla – projekci na nehmotném plátně mlhy konfrontující prvky skutečného objektu s jeho snovým alteregem. Přenesení geometrických principů do tohoto neexaktního pomíjivého světa světel a stínů vytváří napětí v kontrastu s urbanistickou a geometrizovanou skutečností města. Cílem je jakási chvilka poezie v geometrii.
Autory jsou: Lukáš Prokůpek a Aneta Fodorová, zvuk: Michal Kindernay.


proužek1.jpg
Y_dno_B.jpg

Projekt third// space je multižánrová umělecká platforma zaměřená na participativní formy umění, zejména na tvorbu performancí/instalací s vysokou mírou aktivního zapojení návštěvníků. Zaměřuje se na tvorbu inscenací/instalací kombinujících prvky divadla, performance a dalších forem současného umění (vizuálního, akustického atd.). Cílem projektu je vytvářet „třetí prostor“, kde umění není produktem určeným pro veřejnost, ale procesem, který společnost sama tvoří.

bottom of page