top of page
glass.jpg

Patrícia Chamrazová /SVK/
Tělo - Báseň, 2022
Video, 8:54

Patrícia Chamrazová ve svém videu reflektuje naši realitu v níž virtuálno ovlivňuje fyzično a naopak. Zabývá se myšlenkami o sobě, o identitě, o těle, o prostoru, o sebeprezentaci. Zajímá ji ztělesnění virtuálního, přetvoření a restrukturalizace fyzického a jejich vzájemná symbióza v nové, hybridní realitě. Ve svém videu výchází z úvah o těle a o tom, že naše digitální identity nejsou samostatnými konstrukty, ale spíše prodloužením nebo prohloubením jsoucna naší bytosti.

The Body a Poem.png

Patrícia Chamrazová je novomediální umělkyně. Pochází ze Slovenska a momentálně působí ve Vídni, kde zároveň studuje transmediální umění v ateliéru Jakob Leny Knebl. Ve své umělecké praxi často přechází od abstraktního k organickému, od pojmového k intuitivnímu nebo od vědy k metafyzice. Pracuje v oblasti digitálního umění, audiovizuálních instalací, virtuální a rozšířené reality. Její projektová a často site-specific tvorba navozuje emocionální intimitu prostřednictvím rekonstrukce osobní roviny každodenní zkušenosti. Jejím cílem je přimět diváky k hlubšímu naslouchání a inspirovat je, aby se na svět kolem sebe dívali pozorněji a kritičtěji.

bottom of page