top of page
Reconect.jpg

Phila Primus          CZE/ USA/ DEU
PATOS MILOSRDENSTVÍ NIŽŠÍ JAKOSTI, 2021
Video, 11:12 min

Koncept, text, režie: Phila Primus

Tanec: Andrea Vykysalá

Zvuk: Niels Doucet

Hlas: Marie-Luisa Purkrábková

Střih: Jakub Dušek

Překlad: Marek Tomin

Phila Primus_patos milosrdenstvi (1).jpg

“Omezenost těla ve své vrženosti. Poznáváš myslí své tělo, určení těla se obstarávat, přibližuješ se k banalitě každodennosti fyziologických potřeb. Tělo je vtažené do systému produkce v komplexní dělbě práce, produkuje. Zbytečnost těl běží setrvačně, systém běží setrvačně. Tělo pracuje naprázdno, cítí protože musí, v izolovanosti produkuje na prázdno.” Nová práce Patos milosrdenství nižší jakosti spojuje figurativní a abstraktní rovinu těla, světa i člověka.

Phila Primus (1991) ve svých pracích, jež dosahují i značně velkých formátů, využívá formální postupy koláže a specifickou segmentací příznačně a pozoruhodně rozčleňuje vizuální pole jednotlivých děl. Dokáže skloubit i velmi odlišná měřítka a různost perspektiv a nechává tak v díle vyvstat různým rovinám bytí s jejich průniky, průhledy a vazbami. Vrstevnatost obrazu nezadržitelně expanduje směrem k plastičnosti.

www.philaprimus.com

bottom of page