top of page
glass.jpg

16. 9. 2022   20:00
Ronald Bal (NL)
živý přenos

CHYBA V DEFOLIACI

Performance si pohrává se smysly, které definují naši realitu. Co se právě děje a které zvuky a obrazy jsou vnímány-dokumentovány? Reflektuje postavení reality a fikce v dnešní společnosti. Abychom pochopili svět kolem nás, potřebujeme jiné lidi. Společné sdílení nám pomáhá prohloubit naše vlastní pocity i pocity druhých tím, že zpochybňuje a rekonstruuje situace, které prožíváme. Performance Error in Defoliation vznikla během kovidové karantény v roce 2021 a je součástí širší série In the Cyber Story, v níž Ronald zkoumá nové vztahy mezi přírodou a strojem tím, že převádí 2D skeny MRI (magnetické rezonance) na 3D keramické otisky. Spojením přírody a technologie "tvoří" oblast virtuality za konvenční hranicí mezi organickým tělem a digitální reprezentací reality.

2021_Film_Still_Catalysis_Photo4_300DPI_Ronald_Bal.jpg

Ronald Bal je nizozemský vizuální umělec, který se zaměřuje především na živé umění, vyprávění příběhů, instalace a média založená na objektivu. Jeho práce se zabývá vzdáleností a blízkostí v intimních systémech a přírodních událostech. Inspirován sociální výměnou, posthumanismem, historií a ekologií v oblasti antropologie se v současnosti zaměřuje na organické tělo a digitální text. Simuluje fyzické a virtuální prostřednictvím znovuoživení digitálních dat v kombinaci s živými akcemi na pomezí divadla a vizuálního umění. Jeho práce často vede k instalacím, kde se opakování obrazů a pohyb těla kombinují, aby podpořily jeho narativní strukturu.

 

http://www.ronaldbal.com

bottom of page