top of page

O PRAGUE BIENNALE

Mezinárodně etablovaná událost současného umění, Prague Biennale, byla založena Helenou Kontovou a Giancarlem Politi a stojí za ní Nadace Prague Biennale. Po průkopnickém prvním ročníku, pořádaném spolu s Národní galerií v roce 2003, následovaly tři úspěšné vydání ve velkolepém průmyslovém prostoru Karlín Hall, ve futuristickém mrakodrapu Microna a na Nákladovém nádraží Žižkov. Hlavním cílem projektu v předchozích ročnících bylo prozkoumat a zachytit aktuální trendy na scéně současného umění v oblasti střední a východní Evropy a představit nejlepší umělce a kurátory odborníkům i široké veřejnosti.

 

 

Od zapojení do Evropské kreativní platformy Magic Carpets v roce 2018 zahájila Nadace Prague Biennale novou, koncentrovanější, každoroční sérii Prague Biennale Projekt, jehož výstupem je i festival Re-connect Art.

D.JPG

Re-connect Art slouží jako platforma pro navazování kontaktů a motivuje mezi-generační, -oborovou a -národní spolupráci. S ohledem na dlouholetou tradici Nadace Prague Biennale aktivně buduje a rozšiřuje dlouhodobě udržitelnou platformu pro mezinárodní spolupráci mj. také prostřednictvím efektivního využití současných technologií v oblasti umění. Formou různorodých programů, od výstavních projektů až po konference, debaty a koncerty chce přiblížit kvalitní uměleckou tvorbu zejména v oblasti performance a nových médií široké veřejnosti, a představit etablující se umělce v nadnárodním kontextu a umožnit jim rozvoj kontaktů. Díky spolupráci s několika partnerskými institucemi se zkušenostmi v různých žánrech a oblastech (divadlo, galerie, univerzita, online videoartová platforma atd.) na místní i zahraniční úrovni Re-connect Art promění Prahu v otevřenou uměleckou laboratoř.

Kurátorský tým pro aktuální ročník festivalu je: Kateřina Fojtíková, Václav Janoščík a Elis Unique.

Další klíčovou aktivitou Nadace Prague Biennale je vydávání české a slovenské edice časopisu Flash Art ve spolupráci se slovenskou nevládní organizací Pilot. Tato lokální verze předního světového časopisu o umění vychází čtvrtletně od roku 2006. Podporuje širší debatu o současném umění formou monografií, teoretických esejů, polyfonních panelových diskusí a rozhovorů s umělci a dalšími protagonisty umělecké scény. Každé číslo se zamýšlí nad tématem, které bylo v současném umění označeno za nejaktuálnější.

 

Helena Kontová

 

Je zakladatelkou a ředitelkou Nadace Prague Biennale.

Helena Kontová je výtvarná kritička, kurátorka a spolu s Giancarlem Politim od roku 1979 vydavatelka renomovaného evropského časopisu o současném umění Flash Art.

V roce 2006 iniciovala a spolu se slovenským sdružením Pilot založila lokální českou a slovenskou verzi časopisu Flash Art, který vychází čtvrtletně v češtině a slovenštině.

Od roku 2003 byla hlavní kurátorkou a ředitelkou přehlídek Prague Biennale a Prague Biennale Photo. Tyto přehlídky se zaměřovaly na prezentaci vznikající umělecké scény ze střední a východní Evropy, vždy se zaměřením na jiný geografický a konceptuální aspekt, a jejich součástí byla také rozsáhlá sekce současné malby Expanded Painting. Na bienále vystavovali mimo jiné Maurizio Cattelan a Damien Hirst, Francesco Vezzoli, Vanessa Beecroft, Marina Abramovic a Shirin Neshat. Helena Kontová se účastnila mnoha sympozií a napsala řadu esejů a rozhovorů s předními světovými umělci současnosti, jako jsou Michelangelo Pistoletto, Mimmo Paladino, Enzo Cucchi, Jeff Koons, Marina Abramovic, Vanessa Beecroft, Francesco Vezzoli, David Salle, Maurizio Cattelan a Shirin Neshat.

V roce 1993 byla kurátorkou výstavy Aperto 93 pro Benátské bienále, která je považována za jednu z nejpodnětnějších a nejvýznamnějších výstav začínajících umělců 90. let. Dále byla kurátorkou výstavy videoartu Audience 0,01 /1994/ pro Muzeum bleskového umění v Trevi a v roce 2000 výstavy Fouri uso pod mosty v italské Pescaře, stejně jako Tirana Biennale 1 /2001/ a pro Prague Biennale 1 sekcí Zvláštní efekty a Expandovaná malba.

V letech 2014-17 byla členkou prezidia Mezinárodní asociace bienále (IBA), mezinárodní organizace světových bienále.


Helena Kontová vystudovala dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Statale University v Miláně, kde absolvovala s výzkumným tématem o životě a díle české futuristické malířky Růženy Zátkové, přítelkyně Marinettiho a Giacoma Balliho.

kurátorský tým Re-connect Art

Elis U_edited.jpg

 

Elis Unique

 

Umělecká manažerka, kurátorka, fotografka, performerka a video umělkyně. Od roku 2008 Elis vystavovala a vystupovala na řadě akcí v České republice, Německu a Švýcarsku. V roce 2011 se začala věnovat produkci a administraci výstav Prague Biennale a v roce 2013 se stala koordinátorkou české a slovenské edice časopisu Flash Art. V roce 2018 se Elis ujala kurátorství a koordinace programu Prague Biennale pro evropskou kreativní platformu Magic Carpets. Elis kurátorovala a organizovala řadu akcí, mimo jiné: New Acts of Live Art, noc performance  ve Fotograf gallery (2012) a básnický večer Spirit is a Vibration v prostorách Národní galerie v Praze (2013), zvukové performance na slavnostním zakončení Prague Biennale 6 (2013), výstava Urban Skanzen v Clam-Gallasově paláci (2018), sympozium Místo, čas a prostor o aktuálních problémech městského veřejného prostoru a současného umění (2019). V roce 2021 iniciovala vznik platformy Re-connect Art a současně je koordinátorkou a kurátorkou festivalu.

 

Kateřina Fojtíková

 

Kateřina se zaměřuje na digitální média a kreativní vzdělávání. Je ředitelkou a kurátorkou Kulturního centra Schule v Orlických horách a aktivně působí v několika platformách zaměřených na umělecké vzdělávání. Její výzkum se soustředí na propojení uměleckých disciplín se sociálními a environmentálními aspekty společnosti. Zajímá se o vliv digitálních médií na současné vzdělávání a transformace vizuální komunikace. Její vlastní tvorba se zaměřuje především na video a pohyblivý obraz. Studovala na Akademii výtvarných umění v ateliéru J. Sopka, M. Šejna a M. Bielického. Absolvovala stáž na Cooper Union School of Art v NYC. Momentálně dokončuje doktorské studium na Pedagogické fakultě v Praze.

20240420_104238_edited_edited.jpg

 

Václav Janoščík

Václav Janoščík (1985) je pedagog, teoretik a kurátor, který v současnosti vyučuje na Akademii výtvarných umění v Praze (AVU) a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM). Intenzivně se věnuje kurátorské a kolaborativní umělecké činnosti, hudbě a počítačovým hrám. Zaměřuje se na politickou ekologii afektů, spekulativní dějiny, vernakulární ontologie, filozofii techniky a médií a demokratizaci současného umění nebo myšlení a her.

 

Editoval několik svazků zabývajících se problémy současného myšlení, sahajících od nového materialismu přes spekulativní realismus, akcelerace a budoucnosti po mediální teorie (Object, 2015; Reinventing Horizons, 2016; Mysl v terénu, 2018; Back to the Future, 2019). Jeho vlastní knihy jsou Nespavost (2018), která nabízí velmi osobní přístup k sociální akceleraci nebo abstrakci, a Napínat současnost, detektivní pátrání po sdíleném světě (2020) či Dystopický realismus, jak se učit skrze kapitalismus a temné zítřky (2022), které se snaží přisvojit populární kulturu kritické teorii.

image001_edited.jpg
Marketa_Hrehorova(1)_edited.jpg

 

Markéta Hrehorová

Výzkumnice, dramaturgyně, lektorka a projektová manažerka.  Kombinuje svou lásku k umění i k vědění přenášením různorodých témat a teoretických výzkumů do různých uměleckých i vzdělávacích formátů – divadla, filmu, workshopů, diskuzí nebo marketingových nástrojů. Svůj transdisciplinární přístup si vyvinula během studia magisterského výzkumného programu Kritická studia v umění a kultuře na Vrije Universiteit Amsterdam. Markéta má zkušenosti s prací copywriterky a komunikační manažerky od roku 2020 v mezinárodním divadelním souboru Farma v jeskyni, kde se věnuje také výzkumu, dramaturgii a organizaci vzdělávacích programů. Je také spoluzakladatelkou a dramaturgyní souboru B&B. V roce 2022 se připojila k týmu pražského festivalu Re-connect Art jako manažerka komunikace a dramaturgyně.

 

Miloš Marek

 

Absolvent ateliéru grafického designu na FUUD UJEP, se věnuje galerijní a AV produkci od roku 2009. Je autorem projektu VideoGalerie NOD s 360° panoramatickou projekcí a spoluautorem projektu obnovy Kino64 U hradeb a LAB64, KvalitiLAB s VR Sculpture gallery, iniciátorem výstavní přehlídky Samorosti, galerii Microna, sérii prezentací VideoLectures, Sympozia VideoArtu s účastí Woodyho Vasulky a dalších. Má letité zkušenosti s navrhováním technologických řešení a realizaci různorodých akcí v kulturním a výstavním sektoru, spolupracoval s mnoha pražskými i mimopražskými galeriemi a subjekty: DOX, NoD, Flash Art, X10, DesignBlok, ArtPrague, Kotelna, Kvalitář, 1. patro, Artinbox, ProfiArt, AVU, VŠUP, VUT, TEDex, Úspěchobraní a další. Současně je vedoucím produkce kulturně vzdělávacího centra v MKP a technologickým ředitelem festivalu Re-connect Art.

SPOLUPRÁCE  MINULÝCH LET

JitkaHlaváčková2022.jpg

Jitka Hlaváčková

je teoretičkou umění působící v Galerii hlavního města Prahy (od 2006), kde je kurátorkou sbírky fotografie a nových médií.

Kurátorsky se podílela na připravách Re-connect Art v roce 2022 a 2023.

Dosud zde připravila kolem třiceti výstavních projektů, mezi jinými Zvuky Kódy Obrazy - Akustický experiment ve vizuálním umění nebo Věštění z noční oblohy… Role fotografie v postmediální době. Několik let kurátorsky vedla cyklus pro začínající umělce Start Up a on-line galerii videoartu Projektor. Podílí se na přípravě programu GHMP Umění pro město, v roce 2021 byla kurátorkou festivalu m3 – umění v prostoru a iniciátorkou symposia Gesta emancipace. Ve svém výzkumu se zabývá dějinami a teorií akustického umění, fotografie, videoartu, a obecně uměním reflektujícím technologie v postmediálních kontextech současného života. Paralelně se věnuje také zkoumání „veřejného jazyka umění“, tedy aktuálních urbánních a environmentálních uměleckých strategií v souvislosti se sociální, genderovou a komunitní problematikou. Absolvovala magisterské i doktorské studium dějin umění na FF UK.

Jana Orlová

Jana Orlová is a Prague-based performer, poet and researcher. She was the co-curator of the first edition of the festival together with Elis Unique. Holder of PhD from the Department of Theory at the Academy of Fine Arts in Prague (2021) under the supervision of Pavlína Morganová. In her dissertation, she explored the difference between visual performance and theatre and also analysed the question of the content and use of the term performance. Orlová's critical and curatorial practice focuses on performance and liminal art forms. Currently, she is a lecturer at Silesian University and researches experimental possibilities of performance documentation and ways of exhibiting this documentation. She also publishes her studies abroad.

Jana Orlová has published three collections of poetry in the Czech Republic and five abroad, and her poems have been translated into many other languages, including Chinese, Arabic and Hindi. She has performed throughout Europe and also in Canada and the USA. In her artistic practice, performance art is living poetry, she sees her body as a field of events and works with ritualistic and holistic approaches. Her work is characterized by a combination of minimalist form and raw statement. In 2017, the Next Wave festival hailed her as one "who questions the boundaries between literature, visual art and theatre with a natural ease".

bottom of page