top of page
Reconect.jpg

Jiří Surůvka                                               CZ
ŠLEHAČKOVÁ BITVA, 2020/2021 
Video performance, 3:17 min

Spolupráce: Jana Francová

Suruvka_CakeFight01 (8)_edited.jpg

Pro sarkastického extrovertního šprýmaře Jiřího Surůvku byla covidová izolace, nemožnost setkávání se a živých performancí náročným obdobím. V reakci na dané podmínky realizoval online šlehačkovou bitvu, v níž si pro ně typickým způsobem pohrává s vážností situace či tématu. Partnerkou v dialogu, do něhož se propsala také mužsko-ženská rovina,  mu byla brněnská umělkyně Jana Francová. 

Jiří Surůvka (1961) je tvůrčí osobnost působící na poli malby, instalace a performance, která je těsně spjatá s ostravským prostředím. Zde se narodil a také vystudoval na filozofické fakultě učitelství češtiny a výtvarné výchovy, později přibyla habilitace na VŠVU v Bratislavě v oboru volná tvorba. Od roku 2004 vede ateliér Video-multimedia- performance na Ostravské univerzitě. Vystavoval a performoval po celém světě, včetně například Číny. 

Jana Francová je autorkou instalací, performancí, videí a videomapingů. Na studiích na brněnské FaVU (Sei) se zabývala hlavně videoinstalacemi, tedy vztahem videa k prostoru. Témata (např. kniha, dětství apod.) pojímá jako exkurz do vztahu mezi médii. Na Katedře výtvarné výchovy MU  organizuje projekci studentských videí Scalní video, které uvádí performativní akcí se vztahem k dějinám audiovize – například „Dortová bitva“ s Jiřím Surůvkou.

bottom of page