top of page
glass.jpg

Aliaksandra Yakubouskaya /BLR/
Imaginative dream(E)scape, 2021
Video, 14:53 

Každodenní život v česko-německo-polském pohraničí, zóně na rozhraní tří států, byl a stále je ovlivňován zejména historií 20. století. Vzájemné vnímání zde stále formují historické válečné události, posuny hranic a přesuny obyvatelstva, rozdíly politických systémů a kulturní a národnostní stereotypy. Aktuálně jsou vztahy osudově poznamenány spory ohledně těžby hnědého uhlí v dole Turów. Autorka prostřednictvím svého animovaného videa spekuluje o možnostech, jak připomenout a zpětně přehodnotit minulost i budoucnost regionu s traumatickou historií a přítomností. Nahlíží viditelné i neviditelné vnitřní hranice prizmatem časoprostoru a představuje si, jak lze kolektivní traumata znovu vyvolat a rekonstruovat. Využívá k tomu prvek vody jako matérie, která vymývá, rozpouští a očišťuje paměť minulosti, přítomnosti i ještě neexistující budoucnosti. Vzpomínky jsou vnímány jako součást našeho kolektivního snového zážitku a sdílejí vlastnosti podobné tekutosti vody. 

Text použitý ve filmu vychází z rozhovorů s lidmi žijícími v pohraničí a z jejich vizí budoucnosti. Film je součástí dokumentárního představení Zóna kontaktu/ Kontaktzone. Vznikl ve spolupráci s Goglmogl Produktion a Das Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde.

virtuální účinkující: Ctirad Götz, Tereza Konrádová, Veronika Kyrianová, Václav Marhold, Hana Müllerová, Richard Němec & David Helán a Artur Konrád

Aliaksandra Yakubovskaya_Imaginative dream escape (1).png

Aliaksandra Yakubouskaya je vizuální umělkyně z Běloruska působící v Praze a Berlíně. Své performance zakládá na instalacích a spoluvytváří prostory, které často provokují či umožňují interakci s účastníky. Své projekty zakládá na důkladném terénním výzkumu, který zahrnuje cesty a rozhovory, interakce s lidmi, tělesné praktiky a experimenty jako je neverbální komunikace, kolektivní spaní a podobně. S pomocí různých materiálů a procesů vytváří meziprostory a místa propojení.

bottom of page