top of page
glass.jpg

Gil Zablodovsky & Lali Tsipi Michaeli /ISR,GEO/
On a Stormy Day, 2021
Video, 2:24

Životopis básnířky Lali Tsipi Michaeli odhaluje kořeny jejího obsedantního putování světem. Dům je pro ni vždy pohyblivým příbytkem, který se kolem ní ovíjí a občas se od ní odpoutává. Už v raném dětství byla Lali vykořeněná z domova a stal se z ní vyděděnec. Úniky naplňují její život i tvorbu pocity vytěsnění z láskyplného a stabilního domova v její rodné zemi, odcizení v nové zemi a novém jazyce, neschopnosti cítit jistotu a chovat se vyrovnaně. Vyhoštění ze země a z mateřského jazyka bude pro Lali výzvou pro celou její básnickou tvorbu. Pocit pronásledování země, z níž byla vykořeněná, ji trápí a volá po sounáležitosti.

Poezie: Lali Tsipi Michaeli

Video Art: Gil Zablodovsky

 

Lali Michaeli & Gil Zablodovsky_on a stormy day_02.png

Lali Tsipi Michaeli je izraelská básnířka. Narodila se v Gruzii v roce 1964, v sedmi letech emigrovala do Izraele. Její knihy byly přeloženy do mnoha jazyků a vydány v USA, Francii, Itálii, Rusku, Číně a dalších zemích. Účastní se mezinárodních festivalů, získala mimo jiné mezinárodní cenu Poiesis International Award for Excellence In Poetry v soutěži Tagore Rabbinate (2021). Michaeli vyučuje hebrejštinu na Ben-Gurionově univerzitě a žije v Tel Avivu.

 

Gil Zablodovsky je multidisciplinární umělec působící v oblasti vizuální komunikace v Tel Avivu, majitel kreativní laboratoře vizuální kultury Zablocreate. Vystudoval design a vzdělávání ve vizuální komunikaci na Seminar HaKibbutzim College a integrovaný design na Holon Institute of Technology. Vytváří videa a umělecké instalace využívající prvky grafického designu a vystavuje v mnoha zemích po celém světě.

https://www.zablocreate.com/

bottom of page